Riopan


Wyeth | Riopan (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Riopan o magaldrate upang bigyan ng lunas ang isang pagkabalisa ng tiyan at ulser. Binabalanse nito at binabawasan ang acid sa tiyan na nakakapag-alis ng heartburn at hindi pagkatunaw ng pagkain. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang isang pagkabalisa ng tiyan, ulser, hiatal hernia at iba pang mga karamdaman sa pagtutunaw ng pagkain. ...

Side Effect:

Ang karaniwang epekto nito ay nanatili o nakakabahala kapag gumagamit ng Riopan ay ang: paninigas ng dumi; pagtatae; sakit sa bituka. Kung nakakaranas ka ng malubhang epekto ng gamot na ito agad na humingi ng atensyong medikal kung ang alinman sa mga malubhang epekto na ito ay naranasan kapag gumagamit ng Riopan: malubhang alerdyi (pantal-pantal; pangangati; hirap sa paghinga; paninikip ng dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila); itim o tumagal na dumi; walang gana kumain; panghihina ng kalamnan; pagduduwal; mabagal na reflexes; pagsusuka na parang durog ng kape. ...

Precaution:

Ipagbigay-alam sa iyong doktor bago inumin ang gamot na ito kung mayroon kang ng mga alerdyi o kung mayroon kang mga: karamdaman sa tiyan, sakit sa bato, mga alerdyi. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...