Risperdal


Janssen Pharmaceutica | Risperdal (Medication)


Desc:

Isang gamot na antipsychotic ang Risperdal o risperidone. Ito ay isang hindi tipikal na antipsychotic. Tumutulong ito sa pamamagitan ng pagbabago ng mga epekto ng mga kemikal sa utak. Ang Risperdal ay ginagamit upang gamutin ang schizophrenia at mga sintomas ng bipolar disorder tulad ng manic depression. Ginagamit din ito sa mga batang autistic upang gamutin ang mga sintomas ng pagkamayamutin o pagiging iritable. ...

Side Effect:

Ang mga pinakakaraniwang mga epekto na nauugnay sa risperidone ay mga extrapyramidal effects tulad ng pabigla, madalas na kalog, hindi sinasadya na galaw ng ulo, leeg, braso, katawan at/o mata, pagkahilo, hyperactivity, pagkapagod, sakit ng tiyan, pagkapagod, lagnat at pagduduwal. Maaaring magdulot ang Rispedal ng isang kundisyon na tinatawag na orthostatic hypotension habang sa unang yugto ng paggamot, sa unang linggo o pangalawang linggo. Ang mga pasyente na nagkakaroon ng orthostatic hypotension ay mayroong pagbaba sa kanilang presyon ng dugo kapag bumangon sila mula sa isang napagkakahigang posisyon at posibleng makahilo o kahit na mawalan ng malay. Bilang karagdagan, ang mga taong may para sa diabetes, kabilang ang labis na timbang o isang karanasan ng pamilya mula sa diyabetes, ay dapat na suriin ang kanilang antas ng asukal sa dugo bago simulan ang gamutan at sa buong gamutan upang makita ang pagsisimula ng diyabetes. Ang sinumang pasyente na nagkakaroon ng mga sintomas ng mga nabanggit na sintomas ng diabetes sa panahon ng gamutan ay dapat na masuri para sa diyabetes. ...

Precaution:

Hindi ginagamit ang Risperdal sa mga psychotic na kundisyon na nauugnay sa demensya. Ito ay maaaring magdulot ng heart failure, biglaang pagkamatay, o pulmonya sa mga matatanda na may mga kondisyong nauugnay sa demensya. Posibleng maging mas sensitibo habang gumagamit ng Risperdal, sa mga labis na temperatura tulad ng napakainit o malamig na mga kondisyon. Iwasang maging masyadong malamig, o maging sobrang pag-init o pagkadehydrate. Uminom ng maraming tubig, lalo kapag mainit ang panahon at sa pag-eehersisyo. Mas mapanganib kapag nakakaranas ng sobrang init at pagkadehydrate habang umiinom ng gamot na ito. Maaaring makapinsala sa iyong pag-iisip o reaksyon ang Risperdal. Mag-ingat kung nagmamaneho ka o nagtatrabaho ng anumang bagayupang maging alerto. Maaaring dagdagan ang ilang mga epekto ng Risperdal ang pag-inom ng alak. Tawagan ang iyong doktor kaagad at itigil ang paggamit ng gamot na ito kung mayroon kang lagnat, naninigas na kalamnan, pagkalito, pagpapawis, mabilis o irregular na tibok ng puso, hindi mapakali ang paggalaw ng kalamnan sa iyong mukha o leeg, panginginig o hindi mapigilan ang panginginig, problema sa paglunok, pakiramdam ng magaan ang ulo, o nahimatay. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...