Risperidone


Janssen Pharmaceutica | Risperidone (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Risperidone upang gamutin ang schizophrenia, bipolar mania bilang isang solong gamot o therapy o kombinasyon ng therapy na may lithium o valproate at upang gamutin ang pagiging irritable na nauugnay sa autistic disorder sa mga bata at kabataan. ...

Side Effect:

Ang mga pasyente ay dapat na masuri habang nasa ilalim ng gamutan para sa mataas na asukal sa dugo, bagaman walang malinaw na ugnayan sa pagitan ng risperidone at diabetes. Nagmumungkahi ng isang mas mataas na peligro ang masamang reaksyon na nauugnay sa hyperglycemia tulad ng nakikita sa diabetes ayon sa mga pag-aaral na kinasasangkutan ng risperidone. Posibleng magdulot ang isang kundisyon na tinatawag na orthostatic hypotension sa unang bahagi ng paggamot, sa unang linggo o pangalawang lingo ng Risperidone. Ang pinakakaraniwang nabanggit na mga epekto na nauugnay sa risperidone ay mga extrapyramidal effects tulad ng biglang, madalas na maalog, hindi sinasadya na paggalaw ng ulo, leeg, braso, katawan, o mata, pagkahilo, hyperactivity, pagkapagod, sakit ng tiyan, pagkapagod, lagnat at pagduwal. ...

Precaution:

Posibleng magdulot ng isang kundisyon na nakakaapekto sa tibok ng puso (QT prolongation) ang Risperidone. Ssabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medical bago gamitin ang gamot na ito, lalo na sa: sakit sa atay, sakit sa bato, mababang presyon ng dugo, seizures, Parkinson’s disease, mga problema sa memorya tulad ng demensya, hirap sa paglunok, atbp. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko bago gumamit ng risperidone, kung ikaw ay alerdye dito; o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...