Ritalin SR


Novartis | Ritalin SR (Medication)


Desc:

Isang stimulant ng central nervous system ang Ritalin o methylphenidate. Nakakaapekto ito sa mga kemikal sa utak at mga ugat na nag-aambag sa hyperactivity at impulse control. Ginagamit ang Ritalin upang gamutin ang attention deficit disorder (ADD) at attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Ang Ritalin ay ginagamit din sa paggamot ng isang problema sa pagtulog na tinatawag na narcolepsy, ito ay isang hindi mapigilang pagtulog. Kapag ibinigay para sa mga karamdaman sa attention deficit. Ang Ritalin ay dapat na isang mahalagang bahagi ng isang kabuuang programa sa paggamot na maaaring may kasamang pagpapayo o iba pang mga therapies. Gamitin ang Ritalin nang eksakto tulad ng inireseta ng iyong doktor. Iwasang gumamit ng masmataas o mababa at mas mababa kaysa sa inirekumenda. Kumuha ng mga tableta ng Ritalin ng hindi bababa sa 30 hanggang 45 minuto bago kumain. Maaaring gamitin ang gamot na ito na mayroon o walang laman ang tiyan. Huwag durugin, ngumunguya, o basagin ang isang tablet ng Ritalin. Lunukin mo nang buo. Maaaring maging sanhi ng sobrang paglabas ng epekto ng gamot ang pagdurog sa tableta. ...

Side Effect:

Kung mayroon kang alinman sa mga ito ng isang reaksiyong alerdyi sa Ritalin agad na himingi ng tulog medical: pantal; hirap huminga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Tawagan ang iyong doktor kaagad kung mayroon kang isang malubhang epekto at itigil ang paggamit ng Ritalin tulad ng: mabilis, kumakabog, o hindi normal ng tibok ng puso; pakiramdam na tulad ng maaari kang mahimatay; lagnat, namamagang lalamunan, at sakit ng ulo na may matinding pamumula, pagbabalat-balat, at pulang pantal sa balat; seizure, pagkabalisa, guni-guni, hindi pangkaraniwang pag-uugali, o mga twitches ng kalamnan; madaling magkapasa, mga kulay lilang spot sa iyong balat; o mapanganib na presyon ng dugo, matinding sakit ng ulo, malabong paningin, maingay sa iyong tainga, pagkabalisa, pagkalito, sakit sa dibdib, igsi ng paghinga, hindi normal na tibok ng puso, seizure. Maaaring kabilang sa mga hindi gaanong seryosong mga epekto ng Ritalin ay ang: sakit sa tiyan, pagduwal, pagsusuka, pagkawala ng gana sa pagkain; mga problema sa paningin, pagkahilo, banayad na sakit ng ulo; pagpapawis, mild na pantal sa balat; pamamanhid, panginginig, o malamig na pakiramdam sa iyong mga kamay o paa; pakiramdam ng nerbiyos, mga problema sa pagtulog o hirap pagtulog; o pagbaba ng timbang. ...

Precaution:

Kung gumamit ka ng isang MAO inhibitor tulad ng furazolidone, isocarboxazid, phenelzine, rasagiline, selegiline o tranylcypromine (Parnate) sa loob ng nakaraang 14 na araw ay iwasang gumamit ng Ritalin. Maaaring mangyari kung gumamit ka ng Ritalin ang seryoso, mapanganib sa buhay ang mga epekto bago ang MAO inhibitor ay malinis mula sa iyong katawan. Kung ikaw ay alerdye sa methylphenidate huwag gumamit ng Ritalin o kung mayroon kang: glaucoma; sobrang aktibo teroydeo; mataas na presyon ng dugo; angina o sakit sa dibdib, heart failure, problema sa ibok ng puso, o kamakailang atake sa puso; isang personal o karansan ng pamilya ng tics tulad ng twitches muscle o Tourette's syndrome; matinding pagkabalisa, tensyon, o pagkabalisa; o isang namamana na kondisyon tulad ng fructose intolerance, glucose-galactose malabsorption, o sucrase-isomaltase na kakulangan. Sanhi ng biglaang pagkamatay ng mga bata at kabataan na may malubhang problema sa puso o mga depekto sa likas na puso ang ilang mga stimulant. Kung mayroon kang isang depekto sa likas na puso, sabihin sa iyong doktor. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na ayusin ang dosis ng Ritalin o mag-order ng mga espesyal na pagsusuri kung mayroon kang alinman sa iba pang mga kundisyong ito,: isang congenital heart defect; isang personal o kasaysayan ng pamilya ng sakit sa pag-iisip, psychotic disorder, bipolar disease, depression, o pagtatangka sa buhay; epilepsy o iba pang sakit na seizure; o isang kasaysayan ng pagkalulong sa droga o alcohol. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...