Rosuvastatin


Pfizer | Rosuvastatin (Medication)


Desc:

Isang gamot na nagpapababa ng kolesterol ang Rosuvastatin na pumipigil sa pagdami ng kolesterol na isang uri ng taba sa katawan. Tumutulong ito sa pamamagitan ng pagbawas ang taas ng masamang kolesterol low-density lipoprotein, o LDL at mga triglyceride sa dugo, habang pinapataas ang antas ng mabuting kolesterol. Ginagamit ang Rosuvastatin upang bigyang lunas ang mataas na kolesterol sa may sapat na gulang at bata na hindi bababa sa 10 taong gulang. Maaaring makatulong na maiwasan ang sakit sa puso at pagtigas ng mga ugat, mga kundisyon na nagpababa ng iyong kolesterol ay na maaaring humantong sa atake sa puso, stroke, at sakit sa vaskular. Maaaring magdulot ng isang kundisyon na nagreresulta sa pagkasira ng kalamnan ng kalamnan ng kalamnan ay mga bihirang kaso ang gamot na rosuvastatin. Mas delikado sa mga matatanda at sa mga taong may lahi sa Asyano na kumukuha ng rosuvastatin at ang kondisyong ito ay maaaring humantong sa pagkabigo sa bato. ...

Side Effect:

Tawagan ang iyong doktor kaagad huminto sa paginum ng rosuvastatin kung mayroon kang alinman sa mga seryosong epekto na ito tulad ng: sakit ng kalamnan, lambing, o kahinaan na may sintomas ng lagnat o trangkaso at madilim na kulay na ihi; pagdami o pagbaba ng ihi, pagduwal, sakit ng tiyan, mababang lagnat, pagkawala ng gana sa pagkain, maitim na ihi, mga dumi ng kulay naputik, paninilaw ng balat o mga mata; sakit sa dibdib; o pamamaga sa iyong mga kamay o paa. Ang hindi seryosong epekto ng gamot na tio ay ang:panghihina, pagkahilo; banayad na pagduwal, paninigas ng dumi, pagtatae; namamagang lalamunan, baradong ilong, pagkawala ng memorya; sakit ng ulo; o sakit o mahapdi kapag umihi ka. ...

Precaution:

Kung ikaw ay alerdye sa rosuvastatin iwasang uminom ng gamot na ito, kung mayroon kang sakit sa atay, o kung ikaw ay buntis o nagpapasuso sa isang sanggol. Maaaring kailanganin mo ang pagsasaayos ng dosis o mga espesyal na pagsusuri upang ligtas na kumuha ng rosuvastatin kung mayroon kang iba pang mga kundisyon na ito: sakit sa bato; hindi aktibo na thyroid; isang karamdaman sa kalamnan; epilepsy o seizure; isang matinding impeksyon o karamdaman; o kung nagkaroon ka ng isang pinakabagong operasyon o emergency ng medisina; isang kawalan ng timbang sa electrolyte tulad ng mataas o mababang antas ng potasa sa iyong dugo. ...