Sage leaf - topical


Novartis | Sage leaf - topical (Medication)


Desc:

Ang dahon ng sage ay maaaring gamitin lamang sa balat. Kung sakali na ang iyong kalagayan ay nagpatuloy o ito ay mas lumala, o kung sa palagay mo na ika’y mayroong malubhang sakit, ika’y nararapat na agad-agarang maghanap ng medikal na atensiyon. Ang ilang mga produktong suplemento ng herbal/diyeta ay natagpuang makapaglamang mga posibleng mapanganib na impurities/additives. Ginamit ang dahon ng sage para sa mga may nararamdamang namamagang lalamunan at pamamaga ng iyong dila o gilagid. Kunsultahin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa higit pang mga detalye. ...

Side Effect:

Bago gamitin ang produktong ito, nararapat na sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang lahat ng mga may reseta at walang resetang mga gamot na maaarin inumin. Walang pang mga epektong na naiulat sa kasalukuyan. Kung sakaling napansin mo na mayroong mga posibleng epekto, nararapat na makipag-ugnay sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. ...

Precaution:

Kung ika’y mayroong alinman sa mga sumusunod na sakit o problema sa kalusugan, inaasahan na ika’y kumunsulta sa iyong doktor bago gamitin ang produktong ito: mga seizure (epilepsy). Ang mga likidong anyo ng produktong ito’y maaaring maglaman ng asukal at/o alkohol. Pinapayuhang mag-ingat kung ika’y mayroong diabetes, dependensya o pagpapasustento sa alkohol o sakit sa atay. Tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko tungkol sa ligtas na paggamit ng produktong ito. Limitahan ang pag-inom ng alkohol, dahil ito’y maaaring magpalala ng ilang mga natatanging epekto ng produktong ito. Ang dahon ng sage ay hindi inirerekomenda na gamitin sa panahon ng pagbubuntis. Kumunsulta sa iyong doktor para sa higit pang mga detalye bago gamitin ang produktong ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso sa sanggol ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...