Sandimmune


Novartis | Sandimmune (Medication)


Desc:

Ang Sadimmune/cyclosporine ay ginagamit upang maiwasan ang pagtanggi ng organo sa mga taong nakatanggap ng paglipat ng mga oragno tulad ng atay, bato, o puso. Karaniwan itong iniinom kasama ng iba pang mga gamot para payagan ang iyong bagong organo na gumana nang normal. Ginagamit din ang gamot na ito para gamutin ang matinding rheumatoid arthritis at isang tiyak na kondisyon sa balat (malubhang soryasis). Para sa paggamot ng soryasis o arthritis, karaniwang ginagamit ito para gamutin ang mga tao na hindi maaaring kumuha ng iba pang mga gamot o hindi nakaramdam ng kaluwagan mula sa iba pang mga paglapat ng lunas. ...

Side Effect:

Ang karaniwang epekto sa katawang nagpapatuloy o nakakaabala kapag gumagamit ng Sandimmune ay: tagihawat; pagkahilo; sakit ng ulo; nadagdagan ang pagdami ng buhok; pagduduwal; baradong ilong; pagkawalan ng tulog; kakulangan sa ginhawa ng tiyan; nagsusuka Humingi kaagad ng medikal na atensyon kung ang alinman sa mga matinding epekto na naganap tuwing gumagamit ng Sandimmune: malubhang reaksiyong alerdyi (pantal; pantal; na madaming magkakadikit; pangangati; nahihirapan sa paghinga; paninikip sa dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila); itim, malunay na tae; dugo sa ihi; pagbabago sa hitsura ng isang nunal; sakit sa dibdib; pagkalito; madilim na ihi; pagtatae; mabilis o hindi regular na tibok ng puso; pamumula ng mukha, dibdib, likod, o tiyan; sakit sa gilagid o labis na paglaki nito; nadagdagan o nabawasan ang pag-ihi; pagkawala ng koordinasyon; pagbabago sa kalagayan at kaisipan; namumulikat na kalamnan; pamamanhid o pangingilig ng balat; mga seizure; matindi o paulit-ulit na sakit ng ulo o pagkahilo; igsi ng paghinga; sintomas ng impeksyon (hal. , panginginig, ubo, lagnat, masakit na pag-ihi, namamagang lalamunan); panginginig; hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa; hindi pangkaraniwang bukol; hindi pangkaraniwang pampalapot o paglaki ng balat; hindi pangkaraniwang pagkapagod o kahinaan; nagbabago ang paningin; paghinga; paninilaw ng balat o mga mata. ...

Precaution:

Bago ka magsimulang gumamit ng gamot, siguraduhing alam ng iyong doktor ang anumang mga kondisyong medikal o alerdyi na maaaring mayroon ka, anumang mga gamot na kinukuha mo at anumang iba pang makabuluhang katotohanan tungkol sa iyong kalusugan. Partikular na mahalaga na mapanatili ang mahusay na kalinisan sa ngipin habang iniinom ang gamot na ito, at upang regular na makita ang isang dentista para sa paglilinis ng ngipin. Ang gamot na ito’y maaaring maging dahilan ng altapresyon. Ang mga taong kumukuha nito’y naratapat na mayroong regular na pagsusuri ang kanilang presyon ng dugo. Ang Sadimmune ay maaaring magpataas ang kolesterol. Ang mga taong kumukuha nito’y nararapat din na regular na suriin ang kanilang kolesterol. Ang gamot na ito’y binabawasan ang bilang ng kanilang mga selula na nakikipaglaban sa impeksyon sa katawan. Maaari nitong madagdagan ang iyong perligro na mauwi sa mga impeksyon at cancer, lalo na ang balat at tisyu ng lymphoid. Iwasan ang mga taong mayroong impeksyon kung ito ay posible. Ang sadimmune ay maaaring magkaroon ng mga mapanganib na epekto sa iyong bato kapag ito’y iniinom sa pang matagalang panahon. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...