Sandostatin LAR


Novartis | Sandostatin LAR (Medication)


Desc:

Ang Sandostatin LAR/octreotide, na nasa isang klase ng mga gamot na ating tinatawag na somatostatin analogues, na gumagana sa pamamagitan ng pagbaba ng maraming mga sangkap sa katawan tulad ng insulin at glucagon, growth hormone, at mga kemikal na nakakaapekto sa panunaw. Ang gamot na ito’y ginagamit para gamutin ang acromegaly at para mabawasan ang mga yugto ng pag-flush at matubig na pagtatae na sanhi ng mga bukol ng cancer. Ang Sandostatin LAR ay dumating bilang isang iniksyon at ibinibigay sa iyong kalamnan ng puwit ng isang propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan, karaniwang isang beses lamang sa bawat 4 na linggo o ayon sa direksyon ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga kinakailangang epekto ng gamot, ang Sandostatin LAR ay maaaring maging sanhi ng matinding masamang reaksyon tulad ng: isang alerdyi - pantal, pangangati, paghihirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; mga palatandaan ng mga problema sa gallbladder o atay tulad ng lagnat, sakit sa tiyan o tiyan, matinding pagduwal o pagsusuka, naninilaw na mga mata at balat, hindi maipaliwanag na sakit sa likod o kanang balikat; mga senyas na hindi aktibo na teroydeo tulad ng hindi maipaliwanag na pagtaas ng timbang, malamig na hindi pagpaparaan, mabagal na tibok ng puso, matinding pagkadumi, hindi pangkaraniwang o matinding pagod, paglaki, bukol, o pamamaga sa harap ng leeg; lumalala ang mga sintomas ng kondisyon ng puso tulad ng problema sa paghinga, mabagal, mabilis, o hindi regular na tibok ng puso; pamamanhid o pangingilig ng mga braso at binti. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal. Mas karaniwan, ang mga hindi gaanong seryosong epekto sa katawan na maaaring mangyari ay: pagduwal, pagsusuka, maluwag o madulas na dumi ng tao, paninigas ng dumi, sakit ng tiyan, gas o sakit at pangangati sa lugar ng pag-iiniksyon. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw’y mayroong alerdyi dito, o sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung ika’y gumagamit ng iba pang gamot at kung ika’y mayroong alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa puso, sakit sa bato, sakit sa atay tulad ng cirrhosis, diabetes, mga problema sa teroydeo, pancreatitis, mga problema sa gallbladder tulad ng mga gallstones, problema sa nutrisyon tulad ng nabawasan ang pagsipsip ng taba, o kakulangan sa bitamina B12. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...