Sani - Supp


G & W Laboratories | Sani - Supp (Medication)


Desc:

Ang Sani-Supp/glycerin rectal ay ginagamit bilang isang laxative. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagdudulot ng bituka na humawak ng mas maraming tubig, na nagpapalambot sa dumi. Ang gamot na ito’y ginagamit upang gamutin ang paninigas ng dumi o upang linisin ang bituka bago ang isang pagsusuri sa tumbong o iba pang pamamaraang maaaring gawin sa bituka. ...

Side Effect:

Ang pangangati/pagkasunog na nararamadaman ng rekto, kakulangan sa ginhawa/sakit ng tiyan at abs, o maliit na halaga ng uhog sa dumi ng tao’y maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito’y mananatili o lumala, agad na sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko. Karamihan sa mga karaniwang epekto’y: pagdurugo ng tumbong, paulit-ulit na pagnanasa na magkaroon ng isang paggalaw ng bituka, patuloy na pagtatae. Ang tuluy-tuloy na pagtatae ay maaaring magresulta sa isang seryosong pagkakulangan ng tubig sa katawan (dehydration). Agad na sabihin sa iyong doktor kung napansin ang alinman sa mga sintomas ng pagkakulangan ng tubig sa katawan, tulad ng hindi pangkaraniwang nabawasan na pag-ihi, hindi pangkaraniwang tuyong bibig/nadagdagan ang pagkauhaw, kawalan ng luha, pagkahilo/pagkagaan ng ulo, o maputla/kulubot na balat. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito sabihin sa iyong doktor kung ika’y mayroong pagduduwal, pagsusuka, sakit sa tiyan, pagdurugo ng tumbong, isang pagbabago sa mga gawi sa bituka na tumagal ng 2 linggo o mas matagal pa, nakakalason na megacolon, o kung ika’y gumamit ng ibang pampurga nang mas mahaba sa 1 linggo. Huwag inumin ang Sani-Supp gamit ang bibig. Ito’y para sa paggamit lamang sa iyong tumbong. Tawagan ang iyong doktor kung ang gamot na ito’y hindi magdulot sa iyo ng paggalaw ng bituka sa loob ng 1 oras pagkatapos magamit. Huwag gamitin ang gamot na ito nang higit pa sa isang 24 na oras. Huwag gumamit ng iba pang mga laxatives na kasama ng glycerin rectal maliban kung sinabi sa iyo ng iyong doktor. Itigil ang paggamit ng glycerin rectal at tawagan ang iyong doktor kaagad kung ika’y mayroong matinding sakit sa tiyan o cramping, madugong pagtatae, o matinding sakit sa tumbong, pagdurugo, o pangangati. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...