Santyl


Abbott Laboratories | Santyl (Medication)


Desc:

Ang Santyl/collagenase ay ginagamit para makatulong na gumaling ang mga nasunog na balat at ulser sa balat. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagtulong ng mga nasira at pagtulong sa pagtanggal ng mga patay na balat at tisyu. Ang epektong ito’y maaari ring makatulong sa mga antibyotiko na gumana nang mas mahusay at mapabilis ang natural na proseso ng paggaling ng iyong katawan. Ang Santyl ay nararapat na ilapat ng isang beses sa isasng araw (o mas madalas kung ang pagbibihis ay nadumisan mula sa kapusukan). Kung sakaling mayroong impeksiyon, kanais-nais na gumamit ng isang naaangkop na topical na antibyotikong pulbos. ...

Side Effect:

Maaaring makaramdam ng mahapdi o nasusunog na pakiramdam sa apektadong lugar. Pansamantalang pamumula/pangangati ay maaari ding maganap sa balat sa paligid ng apektadong lugar. Kung sakali na ang alinman sa mga epektong ito’y mananatili o sakaling lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Para maiwasan ang pamumula/pangangati sa nakapaligid na balat, mag-ingat na ilapat lamang ang pamahid sa loob ng apektadong lugar. Ang isang malubha at napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito’y bihira. Kung sakali’y, humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi, na nakabibilang ang: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, paghihirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung sakali na ika’y mayroong alerdyi sa gamot na ito, o sa iba pang mga gamot, o kung ika’y mayroong anumang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung sakaling ika’y gumagamit ng iba pang gamot at anumang karamdaman na mayroon ka. Ang mga pasyenteng pinanghihina’y dapat na masubaybayan ay maalagaan nang mabuti para sa mga impeksyon ng systemic na bakterya dahil sa posibilidad na panteorya na ang mga debriding enzyme ay maaaring dagdagan ang peligro ng bacteremia. ...