Savella


Forest Laboratories | Savella (Medication)


Desc:

Ang Savella/milnacipran ay ginagamit para gamutin ang mga sakit na maging dahilan ng isang kundisyon na tinatawag na fibromyalgia na nakakaapekto sa mga kalamnan, litid, ligament, at sumusuportang mga tisyu. Inumin ang gamot na ito sa gamit ang iyong bibig na may kasamang pagkain o walang pagkain, madalas ito’y iniinom ng 2 beses sa isang araw o depende sa direksyon ng iyong doktor. Ang gamot na ito’y isang serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) na gumagana sa pamamagitan ng pagtulong na maibalik ang balanse ng ilang mga likas na sangkap sa utak (neurotransmitter). ...

Side Effect:

Sabihin agad sa iyong doktor kung sakali na alinman sa mga bihirang ngunit napaka-lubhang mga epekto sa katawan ay mangyari: mga seizure, naninilaw na mata/balat, madilim na ihi, matinding sakit sa tiyan/abs, maitim/madugong mga dumi ng tao, pagsusuka na parang mga butil ng kape, madaling magpasa/dumudugo. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung anuman sa mga bihirang mangyari ngunit seryosong epekto sa katawan at naganap: mabilis/kabog ng tibok ng puso, mga pagbabago sa kakayahang sekswal, nabawasan ang interes sa pagtatalik, masakit/mahirap na pag-ihi. Pagduduwal, pagsusuka, nanunuyong bibig, paninigas ng dumi, pagkawalan ng gana kumain, pagkahilo, pagpapawis ng madalas, sakit ng ulo, o maiinit na iglap (flushing) ay maaaring mangyari. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong medikal na kasaysayan, lalo na sa: sakit sa bato, sakit sa atay, paggamit ng alak at mga inuming nakakalasing, glaucoma (narrow-angle), kasaysayan ng personal o pamilya ng mga karamdaman sa sa utak (tulad ng bipolar/manic-depressive disorder), personal o kasaysayan ng pamilya ng mga pagtatangka sa pagpapakamatay, altapresyon, atbp. Bago kumuha ng milnacipran, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw’y mayroong alerdyi dito, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Ang mga nakakatanda’y maaaring may mas malaking panganib para sa kawalan ng timbang ng mineral (mababang antas ng sodium sa dugo) habang ginagamit ang gamot na ito, lalo na kung sakali na sila’y kumukuha rin sila ng mga tabletas sa tubig (diuretics) sa gamot na ito. Ang gamot na ito ay maaaring magpahilo sa iyo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagiging alerto hanggang sa natitiyak mo na ika’y ligtas na maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Iwasan ang mga inuming nakalalasing. Ang pag-inom ng alak ay maaaring dagdagan ang iyong peligro sa mga problema sa atay. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...