Schisandra


Unknown / Multiple | Schisandra (Medication)


Desc:

Ang Schisandra ay ginagamit para sa pagpapataas ng paglaban ng katawan sa stress, pagpapalakas ng natural na pagtatanggol ng katawan (immune system), pagdaragdag ng kakayahang pisikal at tatag, at pampataas ng pagkaalerto sa pag-iisip. Ginamit din ito para sa isang tiyak na sakit sa atay (hepatitis) at para sa pagprotekta sa atay. Ang produktong ito ay ginamit din para sa pagkamayamutin, pagkalungkot, pagkawala ng memorya, kahirapan sa pagtulog (insomnya), pag-ubo, at pag-igsi sa paghinga. ...

Side Effect:

Ang pinakamadalas na epekto’y: masakit na tiyan, nabawasan ang gana sa pagkain, o heartburn ay ilan sa maaaring mangyari. Kung alinman sa mga epektong ito’y mananatili o kug sakali’y lumala, makipag-ugnay kaagad sa iyong doktor. Ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa produktong ito’y bihira. Gayunpaman, humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, paghinga. ...

Precaution:

Kung ika’y mayroong anumang mga sumusunod na problema sa kalusugan, narararapat na kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang produktong ito: seizure disorder, mga problema sa tiyan/bituka (hal. , peptic ulcer, gastroesophageal reflux disease-GERD). Ang produktong ito ay maaaring makapag-antok sa’yo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa natitiyak mo na ika’y ligtas na maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Limitahan ang pag inom ng alak o mga inuming nakalalasing. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...