Seldane


Sanofi-Aventis | Seldane (Medication)


Desc:

Ang Seldane/terfenadine ay palatandaan para sa kaluwagan ng mga sintomas na nauugnay sa pana-panahong alerdyi sa rhinitis tulad ng pagbahing, rhinorrhea, pruritus, at lacrimation. ...

Side Effect:

Bihirang mayroong mga ulat ng malubhang mga pangyayaring sa cardiovascular ay natanggap, ang ilan ay nagsasangkot ng pagpapahaba ng QT at mga torsades de pointes, sa tila normal na mga indibidwal na walang nakikitang mga kadahilanan sa peligro. Ang hypotension, palpitations, syncope, at pagkahilo ay maaaring sumasalamin sa undetected ventricular arrhythmia. Ang mga bihirang ulat ng matinding malubhang epekto sa cardiovascular ay natanggap na kasama ang ventricular tachyarrhythmias (torsades de pointes, ventricular tachycardia, ventricular fibrillation, at cardiac arrest), hypotension, palpitations, syncope, at pagkahilo. ...

Precaution:

Nararapat na payuhan ang mga pasyente na kumunsulta sa doktor bago ang sabay na paggamit ng iba pang mga gamot na mayroong terfenadine. Dapat tanungin ang mga pasyente tungkol sa anumang ginagamit na mga gamot na de-reseta at mga gamot na di nangangailanan ng reseta, at dapat mag-ingat sa mga potensyal para sa malulubhang arrhythmia na nagbabanta sa buhay na may kasabay na paggamit ng ketoconazole, itraconazole, clarithromycin, erythromycin, o troleandomycin. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...