Selegiline - oral


Unknown / Multiple | Selegiline - oral (Medication)


Desc:

Ang Selegiline ay ginagamit para makatulong na i-kontrol ang mga sintomas ng sakit na Parkinson (PD; isang karamdaman ng sistema ng nerbiyos na nagdudulot ng mga paghihirap sa paggalaw, pagkontrol ng kalamnan, at balanse) sa mga taong kumukuha ng kombinasyon ng levodopa at carbidopa (Sinemet). Ang Selegiline ay maaaring makatulong sa mga taong mayroong sakit na Parkinson’s sa pamamagitan ng pagbaba ng dosis ng levodopa/carbidopa na kinakailangan upang makontrol ang mga sintomas, pagpapahinto ng mga epekto ng levodopa/carbidopa bago ito mawalan ng bisa sa pagitan ng mga dosis, at pagdaragdag ng haba ng oras na ang levodopa/carbidopa ang magpapatuloy na mag-kontrol ang mga sintomas. Ang Selegiline ay kasama isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na monoamine oxidase type B (MAO-B) na mga inhibitor. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagdagdag ng dami ng dopamine (isang natural na sangkap na kinakailangan upang makontrol ang paggalaw) sa utak. ...

Side Effect:

Kumuha agad ng tulong medikal na emerhensya kung sakali na ika’y mayroong alinman sa mga sintomas ng reaksiyong alerdyi: mga pantal; nahihirapang huminga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Itigil kaagad ang pagkuha ng selegiline at tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang alinman sa mga malubhang epekto na ito: bigla at malubhang sakit ng ulo, pagkalito, paglabo ng paningin, mga problema sa pagsasalita o balanse, pagduduwal, pagsusuka, sakit sa dibdib, seizure (kombulsyon), at biglaang pamamanhid o kahinaan (lalo na sa isang bahagi lamang; ng katawan), pag-gaan ng ulo, pag-himatay, guni-guni, pakiramdam ng hindi mapakali, nabalisa, o magagalitin, kumikibo na paggalaw ng kalamnan; o masakit o mahirap na pag-ihi. Ang hindi gaanong kalubhang mga epekto sa katawan ay maaaring isama: pagkahilo, panghihina, mga problema sa pagtulog (insomnya), masinga o baradong ilong, nananakit na likod, paninigas ng dumi; o singaw sa bibig o ulser, sakit sa paglunok (habang ginagamit ang Zelapar). ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ika’y mayroong anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung ika’y nagkaroon o mayroon ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Kung ika’y mayroong phenylketonuria (PKU; isang minana na kalagayan kung saan dapat sundin ang isang espesyal na diyeta upang maiwasan ang pagkahuli sa pag-iisip), dapat mong malaman na ang mga oral na nagkakalat na tablet ay naglalaman ng phenylalanine. Ang selegiline ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo, pagkalipong ng ulo, at pagkahilo kapag mabilis kang bumangon kung ika’y nakahiga na posisyon. Para maiwasan ang problemang ito, dahan-dahang umalis sa kama, ipahinga ang iyong mga paa sa sahig ng ilang minuto bago tumayo. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...