Senna, psyllium seed - oral


Roche | Senna, psyllium seed - oral (Medication)


Desc:

Ito ay isang kombinasyon ng laxative na ginamit para gamutin ang paninigas ng dumi. Ang pag gamit ng produktong ito nang walang sapat na dami ng likido sa katawan ay maaaring maging dahilan ng pagkasakal. Hindi na kinakailangan na ihalo ito sa likido bago ito lunokin. Kunin ito ayon sa itinuro. Sukatin ang tamang dami, ilagay ang pulbos nang direkta sa iyong bibig at lunukin. Huwag mong nguyain ang pulbos. ...

Side Effect:

Ang gamot na ito’y maaaring maging sanhi ng dilaw, pula o kayumangging pagiiba ng kulay ng ihi. Ang epekto na ito’y hindi nakakasama sa iyong kalusugan. Ang nababagabag na tiyan, pagduwal, pagdurugo, pagutot o pagtatae ay maaaring mangyari. kung ang mga epektong ito’y ay nakakaabala, pinapayuhang ipaalam ito sa iyong doktor. Nararapat din na ipaalam sa iyong doktor kung ika’y nagkakaroon ng: pulikat sa tiyan, pagdurugo ng tumbong, pananakit sa dibdib, pagsusuka. Kung napansin mo na mayroong pang ibang mga epekto na hindi nakalista sa itaas, nararapat na makipag-ugnay sa iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Kumunsultahin ang iyong doktor bago magpasuso sa sanggol. Ang pangmatagalan o sobrang paggamit nito ay maaaring dumepende sa gamot na ito. Huwag gamitin ang gamot na ito nang mas mahaba pa sa 7 araw nang hindi kumukunsulta sa iyong doktor. Huwag uminom ng gamot na ito kung sakali na ika’y nagkakaproblema sa paglunok. Sabihin sa iyong doktor kung ika’y buntis bago ka kumuha ng gamot na ito. Ang pag-inom sa produktong ito ng hindi sapat na dami ng likido ay maaaring maging dahilan ng paglaki ng gamot na ito at hadlangan ang iyong lalamunan o esophagus at maaari kang masakal. Sabihin sa iyong doktor kung sakali na ika’y mayroong: mga problema sa pagtunaw ng pagkain, o anumang mga alerdyi. ...