Sensorcaine


AstraZeneca | Sensorcaine (Medication)


Desc:

Ang Sensorcaine/bupivacaine ay isang pampamanhid (gamot na nagpapamanhid) na humahadlang sa mga nerve impulses na nagpapadala ng mga signal ng sakit sa iyong utak. Ang gamot na ito’y ginagamit bilang isang epidural injection sa iyong spinal column upang ito’y mamanhid sa panahon ng kapanganakan, opera, o ilang mga pamamaraang medikal. ...

Side Effect:

Mayroong iilang mga epekto na maaaring mangyari pagkatapos gamitin ang gamot na ito tulad ng: pansamantalang pagkawalan ng pakiramdam, nababawasan ang lakas ng kalamnan o pagkahilo. Kung sakali na ang alinman sa mga epektong ito’y mananatili o lumala, nararapat na sabihin agad sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihira ngunit malubhang epekto ay nangyari: pagkaantok, pagkapagod, pagduduwal, pagsusuka, paglabo ng paningin, nanliliit na balintataw sa mata, pag-ring sa tainga, kawalan ng kakayahang umihi. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga lubos na hindi malamang ngunit napaka malubhang mga epekto’y nangyari: pagkibot, pagkabalisa, panginginig, pangingilo, lagnat, pinabagal ng paghinga, pagbagal/hindi regular na tibok ng puso, mga seizure. Ang iilang mga seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito’y malamang na hindi mangyari, ngunit nangangailangang humingi ng agarang medikal na atensyon kung ito’y nangyari. Kasama sa mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi ang: pantal, pangangati, pamamaga, matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor kung ika’y mayroong reaksiyong alerdyi sa anumang uri ng gamot na nagpapamamanhid. Bago tanggapin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang sakit sa bato o atay, anemia (kakulangan ng mga pulang selula ng dugo), isang dumudugo o karamdaman sa pamumuo ng dugo, syphilis, polio, utak o tumor sa utak ng galugod, pamamanhid o pagkalagot, malumanay na sakit sa likod, sakit ng ulo na dala ng operasyon, mababa o mataas na presyon ng dugo, hubog na gulugod, o sakit sa buto. Ang gamot na ito’y maaaring maging sanhi ng pamamanhid sa isang malaking bahagi ng iyong katawan. Mag-ingat upang maiwasang ma-injure bago ang pakiramdam ay bumalik nang ganap. Ang ibang mga gamot ng epidural numbing, iwasan ang pagkain, chewing gum, o pag-inom ng mainit na inumin hanggang sa hindi na manhid ang iyong bibig. Ang ilang mga gamot na namamanhid na epidural ay maaaring magkaroon ng pangmatagalan o permanenteng epekto sa ilang mga proseso sa katawan tulad ng pagpapaandar ng sekswal, kontrol sa bituka o pantog, at paggalaw o pakiramdam sa iyong mga binti o paa. Kausapin ang iyong doktor tungkol sa iyong tukoy na peligro ng pinsala sa nerbiyos na dala ng bupivacaine. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...