Septra

GlaxoSmithKline | Septra (Medication)

Desc:

Ang Septra/trimethoprim at sulfamethoxazole ay ginagamit para sa paggamot ng mga impeksyon na dala ng mga susceptible bacteria. Iilan sa mga halimbawa ay ang mga impeksyon sa ihi, pagsiklab ng chromic bronchitis dahil sa bakterya, impeksyon sa gitna ng tainga, para maiwasan ang impeksyon dahil sa pneumococcus sa mga tatanggap ng transplant ng organo, para sa paggamot o pag-iwas sa Pneumocystis carinii pneumonia, chancroid, at pag-iwas sa toxoplasma encephalitis sa mga pasyente na may AIDS. Ang gamot na ito ay ginagamit din para sa paggamot ng travelers' diarrhea dahil sa susceptible strains ng mga enterotoxigenic E. coli. ...


Side Effect:

Ang Hepatitis, na kasama ang cholestatic jaundice at hepatic nekrosis, pagtaas ng serum transaminase at bilirubin, pseudo-membrane enterocolitis, pancreatitis, stomatitis, glossitis, pagduwal, emesis, sakit sa tiyan, pagtatae, anorexia, agranulositosis, aplastic anemia, trombosittopia neutropenia, hemolytic anemia, megaloblastic anemia, hypoprothrombinemia, methemoglobinemia, eosinophilia, aseptic meningitis, kombulsyon, peripheral neuritis, ataxia, vertigo, tinnitus, sakit ng ulo ay maaaring mangyari. Ang sulfonamides ay nagdadala ng iilang kemikal na mayroong pagkakatulad sa ilang goitrogens, diuretics (acetazolamide at thiazides), at oral hypoglycemic agents. ...


Precaution:

Ang septra ay dapat bigyan ng pag-iingat sa mga pasyente na mayroong mga kapansanan sa pag-andar sa bato o hepatic, sa mga may posibilidad na kakulangan ng folate (hal. ang mga matatanda, talamak sa alkoholiko, mga pasyente na tumatanggap ng anticonvulsant therapy, mga pasyente na mayroong malabsorption syndrome, at mga pasyente sa nasa estadong malnutrisyon), at sa mga may matinding alerdyi o hiking bronchial. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...

You can connect with us directly at anytime

You can connect with us through any social network (LinkedIn, Facebook, X/Twitter) - or else Easy & Quick way to connect via email us at « contact@iValueHealth.NET ».