Serpazide


Novartis | Serpazide (Medication)


Desc:

Ang Serpazide/hydralazine, hydrochlorothiazide, reserpine, ay ginagamit para sa pagpapababa ng mataas na presyon ng dugo. Ang Hydralazine ay isang vasodilator. Ito’y nagpapababa ng presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagpapakalma (pagpapalawak) ng mga daluyan ng dugo (mga ugat at arterya o malalaking ugat) at ginagawang mas madali para sa iyong puso na mag-pump. Ang Hydrochlorothiazide ay isang thiazide diuretic (water pill). Ito’y tumutulong para mapababa ang iyong presyon ng dugo at mabawasan ang edema (pamamaga o pagpapanatili ng tubig) sa pamamagitan ng pagtaas ng dami ng asin at tubig na iyong nawawala tuwing ika’y umiihi. Ang reserpine ay nagpapababa ng presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagbawas ng mga antas ng ilang mga kemikal sa iyong dugo. ...

Side Effect:

Mayroong iilang mga epekto na maaaring mangyari pagkatapos gamitin ang gamot na ito tulad ng: pagkahilo, pagkahilo, sakit ng ulo, pagtatae, magbabara ng ilong, paninigas ng dumi, pagkawalan ng gana kumain, pagduduwal, pagkawalan ng lasa, pamumula, pagkapagod, o panunuyo ng bibig. Ang pagtaas ng timbang, pagkabalisa, nerbiyos, pangarap, bangungot, nabawasan ang mga sekswal na pagnanasa o pagbaba ng kakayahan, mga problema sa pag-ihi, o nagiging mas sensitibo sa araw ay maaari ding mangyari. Ito’y malamang na Malabo na mangyari, nararapat na sabihin ito sa iyong doktor kung sakali na nagkakaroon ka ng: sakit sa dibdib, mabilis na pulso, nahihirapan sa paghinga, pantal sa balat, pangingitngit ng mga kamay o paa, pagbabago ng mood, pagkalungkot, matinding pagsakit sa tiyan, paninilaw ng balat, panananakit ng kalamnan o kasukasuan, pagbabago sa dami ng ihi. ...

Precaution:

Ang gamot na ito’y maaaring makapagparamdam sa iyo ng pagkahilo. Huwag tumigil sa paggamit ng Serpazide biglaan. Kahit na sa tingin mo’y mas mabuti na ang pakiramdam mo, kailangan mo ng gamot na ito para makontrol ang iyong kalagayan. Ang biglaang pagtigil ay maaaring maging sanhi ng matinding altapresyon, pagkabalisa, at iba pang malulubhang mga epekto. Nararapat na mag-ingat kung sakali’y magmamaneho, operating machine, o gumaganap ng iba pang mapanganib na mga aktibidad. Ang Serpazide ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo. Kung nakakaranas ka ng pagkahilo, iwasan ang mga aktibidad na ito. Mag-ingat sa pag inom ng mga inuming nakakalasing o may alkohol. Dahil maaaring dagdagan ng alkohol ang pagkahilo at pagka-antok habang ika’y iniinom ang gamot na ito. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...