Silvadene


King Pharmaceuticals | Silvadene (Medication)


Desc:

Ang Silvadene/silver sulfadiazine ay isang topical antimicrobial na gamot na ipinahiwatig bilang isang pandagdag para sa pag-iiwas at paggamot ng sugat sepsis sa mga pasyenteng may pagkasunog ng pangalawa’t pangatlong degree. Ang gamot na ito’y hindi dapat tanggalin mula sa isang therapeutic regimen habang nananatili ang posibilidad ng impeksyon maliban na lamang kung sakali ay may isang makabuluhang masamang reaksyon. ...

Side Effect:

Ang pagsipsip ng mga silver sulfadiazine ay nag-iiba dahil ito’y nakadepende sa porsyento ng laki at ang lawak ng sirang mga tisyu. Kahit na kaunti lamang ang mga naiulat, posible na ang anumang masamang reaksyong nauugnay sa sulfonamides ay posibleng mangyari. Ang iba pang mga hindi gaanong madalas na nangyayari na mga kaganapan ay kinabibilangan ng nekrosis ng balat, erythema multiforme, pagkawalan ng kulay ng balat, nasusunog na pandamdam, pagsusugat, at interstitial nephritis. Ang pag galing ay hindi naiimpluwensyahan ng pagpapatuloy ng silver sulfadiazine therapy. Ang pagtaas na insidente ng mayrooong leukopenia ay iniulat sa mga pasyenteng ginagamot kasabay ng cimetidine. Ang iilang mga kaso ng transient leukopenia ay naiulat sa mga pasyenteng tumatanggap ng silver sulfadiazine therapy. 1,2,3 Leukopenia ay nauugnay sa pamamahala ng pilak sulfadiazine ay pangunahing nailalarawan sa pamamagitan ng pagbawas ng bilang ng neutrophil. ...

Precaution:

Bago mo gamitin ang gamot na ito nararapat na ipaalam sa iyong doktor kung sakali ay mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ang produktong ito’y maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong medikal na kasaysayan, lalo na sa: isang tiyak na kakulangan sa enzyme (G6PD o kakulangan ng glucose-6-phosphate dehydrogenase), mga problema sa bato, mga problema sa atay, mababang bilang ng puting dugo. Hindi nirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...