Silver sulfadiazine - topical


Square Pharmaceuticals | Silver sulfadiazine - topical (Medication)


Desc:

Ang Silver sulfadiazine ay ginagamit kasama ng ibang mga paggamot para makatulong sa pag-iwas at pag papagaling ng mga sigat na mayroong impeksyon sa mga pasente na mayroong malubhang mga paso. Ang Silver sulfadiazine ay gumagana sa paraan ng pagpapatigil ng paglaki ng bakterya na maaaring makahawa sa mga sugat na bukas. Ito ay nakaktulong sa pagpapababa ng mga perligro ng mga baketrya na nasa paligid ng balat, o kung sa dugo kung saan ito’y maaaring maging sanhi ng malalang impeksyon sa dugo (sepsis). Ang Silver sulfadiazine ay hindi dapat ginagamit sa mga sanggol na napaaga sa pagpapanganak o mga bagong panganak sa loob ng unang 2 buwan mula sa kapanganakan dahil malaki ang peligro ng malulubhang mga epekto. ...

Side Effect:

Pananakit, pagkasunog, o pangangati ng ginagamot na balat ay maaaring mangyari sa iyo. Ang mga balat at mayroong mucus membranes (tulad ng mga gilagid) ay maaaring maging kulay asul/kulay-abo. Kung sakali na ang alinman sa mga epektong ito’y tiyak na mananatili o sakali na lumala, nararapat na sabihin ito kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Karamihan sa mga taong mga gumagamit ng gamot na ito’y walang malubhang epekto. Sabihin agad sa iyong doktor kung sakali na ang alinman sa mga bihirang ngunit malulubhang mga epekto ay nagaganap: mga palatandaan ng impeksyon (tulad ng lagnat, panginginig, paulit-ulit na namamagang lalamunan), madaling magkarooon ng pasa / pagdurugo, mga palatandaan ng anemia (tulad ng hindi pangkaraniwang pagkapagod/panghihina, mabilis na paghinga, mabilis tibok ng puso), pagbabago sa dami ng ihi, kulay rosas/madugong ihi, mga palatandaan ng mga problema sa atay (tulad ng sakit sa tiyan / tiyan, patuloy na pagduduwal, pagsusuka, madilim na ihi, naninilaw na mga mata/balat), mga pagbabago sa kaisipan/kalooban. Ang isang napaka-lubhang mga reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay bihira. Subalit, nararapat na humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi, ang kasama dito ay: pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito nararapat na ipaalam sa iyong doktor kung sakali na mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ang produktong ito’y maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat na sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na kung ika’y nagkaroon o mayroong: isang tiyak na kakulangan sa enzyme (G6PD o kakulangan ng glucose-6-phosphate dehydrogenase), mga problema sa bato, mga problema sa atay, mababang bilang ng puting dugo. Bago ka maoperahan, nararapat na sabihin sa iyong doktor o dentista ang tungkol sa lahat ng mga produktong ginagamit mo (kabilang dito ang mga de-resetang gamot, at mga gamot na hindi na kailangan ng reseta, at mga produktong herbal). Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...