Simethicone


Unknown / Multiple | Simethicone (Medication)


Desc:

Ang Simethicone ay isang oral anti-foaming agent na ginagamit para mabawasan ang pag-laki, kawalan ng ginhawa at sakit na dala ng labis na gas sa tiyan o bituka. Ito’y isang halo ng polydimethylsiloxane at hydrated silica gel. Pinapayagan ng Simethicone ang mga bula ng gas sa tiyan at bituka na mas madaling magsama-sama, na nagbibigay-daan sa mas madaling pagdaloy ng gas. Ginagamit ang simethicone para guminhawa ang masakit na presyon na sanhi ng sobrang gas sa tiyan at bituka. Ang simethicone ay ginagamit para sa mga sanggol, bata, at matatanda. ...

Side Effect:

Walang mga naiulat ng anumang mga epektong dala ng gamot na ito. Gayunpaman, nararapat na sabihin sa iyong doktor kung sakali’y nakakaranas ka ng anumang mga hindi kanais-nais na epekto habang ika’y kumukuha ng gamot na ito. Ang isang malubhang reaksyon ng alerdyi sa produktong ito’y bihira. Gayunpaman, humingi agad ng medikal na atensyon kung sakali ay napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi: pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, o mga problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito nararapat na ipaalam sa iyong doktor kung sakali ay mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung ika’y gumagamit ng iba pang mga gamot at kung ika’y mayroong kasaysayan o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na mga kondisyon: sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...