Sodium bicarbonate - oral


Isotec Pharmaceeuticals | Sodium bicarbonate - oral (Medication)


Desc:

Ang sodium bicarbonate ay napakabilis na tumalab antacid. Ang gamot na ito ay ginagamit para guminhawa ang heartburn, maasim na tiyan, o acid gawa ng hindi pagkatunaw ng pagkain. Maaaring gamitin ang sodium bicarbonate para din gamutin ang mga sintomas ng tiyan o duodenal ulser at para gawing mas mataas ang alkaline ang dugo at ihi sa ibang mga kundisyon tulad ng gout at mga pagkakaroon ng isang bato sa iyong bato. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang epekto ng Sodium bicarbonate ay: pagduduwal, pamamaga, o pag-utot ay iilan sa maaaring mangyari. Ang mas matinding mga malubhang reaksyon na kinabibilangan ang: pamamaga ng mga kamay, buol, o paa, hindi pangkaraniwang pagtaas ng timbang, pagkahilo, pananakit ng mga kalamnan o pagkakaroon ng mga spasms, mga pagbabago sa kaisipan o kondisyon tulad ng pagkalito, pagkagalit, o mga problema sa memorya, pagsusuka, panghihina, pagbabago ng dami ng ihi, pananakit ng dibdib, o mga seizure. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal. Bihira ang isang alerdyi, ngunit kumuha ng pangangalagang medikal kung sakaling mapansin mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas: pamamantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, pagkakaroon ng hives. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito nararapat na iyong ipaalam sa iyong doktor kung sakali na mayroon ka ng anumang uri ng mga alerdyi. Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng iba pang gamot at kung sakali na mayroon ka na kasaysayan o mayroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: pulmonary edema, congestive heart failure, matinding sakit sa bato, matinding sakit sa atay kagaya ng ascites, o cirrhosis, mataas na presyon ng dugo, peripheral edema, mababang antas ng calcium. Ang sodium bicarbonate ay hindi dapat ibigay sa mga maliliit na bata (hanggang sa 6 na taong gulang) maliban kung inireseta ng kanilang doktor. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...