Sodium Iodide I 131 Therapeutic


CIS Pharma | Sodium Iodide I 131 Therapeutic (Medication)


Desc:

Ang sodium iodide I 131 ay ginagamit para gamutin ang hyperthyroidism at ilang mga kaso ng cancer sa teroydeo. Ang madalas sodium iodide I 131 na dosis ay mula 4-10 mCi para gamutin ang hyperthyroidism. Kadalasang dosis na ito ay para gamutin ang kanser sa teroydeo ay iniisa-isa at madalas ay 10-27 beses na mas malaki kaysa sa hyperthyroidism. ...

Side Effect:

Ang mga madadalas na epekto na nakikita ng sodium iodide I 131 na paggamot ay malumanay lamang na mayroong mas maliit na dosis na ibinigay para sa hyperthyroidism pero maaaring mas malala sa mga mayroong mas malaking dosis na ibinigay para sa cancer sa teroydeo. Ang sodium iodide I 131 ay puwedeng maging dahilan ng pagsugpo ng bone marrow, na magreresulta sa anemia, at pagkonti sa mga puting selula ng dugo at mga platelet. Maaari din itong maging sanhi ng malubhang leukemia. Sa mga mas matataas na dosis, ang sakit sa radiation na ipinakita ng mga sintomas ng pagduwal, pagsusuka, panananakit ng dibdib, pagtaas ng rate ng tibok ng puso, pangangati ng balat, pamamantal, pagkaroon ng hives, at posibleng pagkamatay, ay posibleng mangyari din. Krisis sa teroydeo (dahil sa paglabas ng maraming halaga ng teroydeo), puewedeng mangyari ang matinding pamamaga ng mga glandula ng laway, at mga abnormalidad ng chromosomal. Sa ikatlong araw pagkatapos ng paggamot, ang mga palatandaan at sintomas ay puwedeng mangyari kabilang ang paninigas ng leeg at pamamaga, sakit sa paglunok, namamagang lalamunan, at ubo. Kasama ang, pansamantalang pagnipis ng buhok ay posibleng mangyari dalawa hanggang tatlong buwan pagkatapos ng paggamot. ...

Precaution:

Ang Iodine ay lumabas sa gatas ng suso. Kaya, inirerekomenda ang mga pagpapakain ng pormula para sa mga sanggol para sa mga kababaihang nagpapasuso ng sanggol na nararapat na gumamit ng sodium iodide I 131. Ang di-radioactive na Iodine, teroydeo hormon, propylthiouracil o methimazole ay maaaring makagambala sa pag-trap ng sodium iodide I 131 ng thyroid gland. Ang thyroid hormone, mga gamot na naglalaman ng Iodine (halimbawa nito ay, amiodarone at Iodine na naglalaman ng mga ahente ng kaibahan lahat ay makagambala sa pagkilos ng sodium iodide I 131. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...