Sodium nitroprusside - injection


Unknown / Multiple | Sodium nitroprusside - injection (Medication)


Desc:

Ang sodium nitroprusside ay ginagamit para sa madaliang pag-kontrol ng napakataas na presyon ng dugo. Ang sodium nitroprusside ay isang gamot na kasama sa klase ng gamot na isang vasodilator na nakatala din para sa paggamot ng congestive heart failure. Ang mga vasodilator ay nagpapataas ng daloy ng dugo at nagpapababa ng presyon ng dugo sa paraan ng pagpapakalma ng mga kalamnan ng mga daluyan ng dugo, na kung saan na ito ay lumalawak at lumalaki. Ang sodium nitroprusside ay madalas na ibinibigay ng intravenously sa isang loob ng isang ospital. ...

Side Effect:

Ang mga pinakakaraniwang mga epekto ng gamot ay: pagduduwal, pagkahilo o sakit/pamumula ng balat sa lugar ng pag-iiniksyon. Kung sakali na magpapatuloy pa o lumala ang mga epektong ito, nararapat na sabihin ito sa yong doktor. Bihirang mnagyari ngunit agad na sabihin sa iyong doktor kung sakali na mangyari: pagpapawis, pagbabago ng kaisipan/kalooban, sakit ng ulo, pananakit ng tiyan, panghihina ng mga kalamnan, mga spasms sa kalamnan. Madalang na mangyari pero nararapat na i-ulat kaagad kung sakali na mangyaro: problema sa paghinga, pananakit ng dibdib, mabilis/mabagal/hindi regular na pulso, pamamantal, pag-ring sa tainga, pagbabago ng hitsura ng balat, hindi pangkaraniwang pagdurugo, mga seizure. ...

Precaution:

Nararapat na sabihin sa doktor ang iyong medikal na kasaysayan, lalo na kung may kasaysayan ka ng: anumang mga alerdyi, anemya, pagkatuyot, sakit sa atay, sakit sa bato, sakit sa puso, mga problema sa paghinga, mga problema sa sirkulasyon ng dugo(hal. , coarctation ng aortic, coronary o carotid artery disease), stroke (pati na rin bilang nadagdagan na presyon ng intracranial), mga problema sa teroydeo (hypothyroid), mga problema sa mata (tabako ng amblyopia, congenital optic atrophy ni Leber). Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...