Sodium sulfacetamide lotion - topical


Sanofi-Aventis | Sodium sulfacetamide lotion - topical (Medication)


Desc:

Ang sodium sulacetamide ay kabilang sa isang pangkat ng mga gamot na kilala bilang sulfa antibiotics. Ang gamot na ito ay ginagamit pata gamutin ang mga tigyawat. Ang gamot na ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapatigil sa pagpapalaki ng ilang mga bakterya na nasa iyong balat na posibleng magpalala ng tigyawat. Dapat ay regular na gamitin ang gamot na ito para makuha ang pinaka-mabisang epekto mula rito. Hindi dapat gumamit ng sobra-sobrang dami ng gamot na ito, gamitin ito nang mas madalas, o gamitin ito ng mas mahabang oras kaysa sa inireseta. ...

Side Effect:

Bihira lamang mangyari ang isang napaka-lubhang reaksiyong alerdyi sa produktong ito. Nararapat na humingi ng agarang atensyong medikal kung sakali na napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi, kabilang ang mga sumusunod: pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Agad na itigil ang paggamit ng produktong ito at ipaalam agad sa iyong doktor kung sakali na ang alinman sa mga bihirang pero malubhang epekto ay nagaganap: pananakit/pamamaga ng mga kasukasuan, pamamantal sa ilong at pisngi, mga palatandaan ng impeksyon (tulad ng lagnat, paulit-ulit na namamagang lalamunan), mga palatandaan ng anemia (tulad ng hindi pangkaraniwang pagkapagod/panghihina, mabilis na paghinga, mabilis na tibok ng puso), hindi pangkaraniwang pagdurugo/bruising, mga palatandaan ng mga problema sa atay, at iba pa. Ang pamumula ng balat, pangangati, pagkagat, at pakiramdam na ang lugar ng inaplikasyonan ay nasususnog ay posibelng mangyari at mabawasan sa paglipas ng panahon habang ang iyong katawan ay nag-aayos sa gamot. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor kung sakali na mayroong mga lugar ng balat na malapit sa kung saan ilalapat ang produktong ito na nasugatan, nagalusan, nasunog, o naimpeksyon. Ang nasugatang balat ay posibleng sumipsip ng madami sa produktong ito, at ang posibilidad ng malubhang epekto ay maaaring tumaas. Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Bago ka maoperahan, nararapat na sabihin sa iyong doktor o dentista ang tungkol sa lahat ng mga produktong ginagamit mo (kabilang dito ang mga de-resetang gamot, at mga gamot na hindi na kailangan ng reseta, at mga produktong herbal). Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...