Sodium - potassium citrates - oral tablets


Unknown / Multiple | Sodium - potassium citrates - oral tablets (Medication)


Desc:

Ang potassium ay isang mineral na matatagpuan sa karamihang mga pagkain na kinakailangan para sa maayos na pag-andar ng iyong katawan, lalo na sa pagpapatibok ng iyong puso. Ang Sodium-potassium citrates-oral tablets ay ginagawang mas acidic ang iyong ihi. Ginagamit din ang gamot na ito sa paggamot ng ilang mga karamdaman sa bato at gota. Maaari din itong magamit kasabay ng piling mga antibiotics para mas mabisa ang mga ito. ...

Side Effect:

Ang mga pinakakaraniwang mga epekto ay: pagduduwal at pagsusuka, hindi pangkaraniwang kahinaan, pagkalito sa pag-iisip, pagkalagot o pamamanhid ng mga kamay o paa, itim, duguan, o mga mabalam na tae, pananakit ng tiyan, pagpapanatili ng likido, paninigas; o pag-ubo ng dugo o pagsusuka na parang mga butil ng kape. Maaaring kasama ang hindi gaanong malubhang mga epekto tulad ng: malumanay na pagduwal o pagkabalisa sa tiyan; malumanay o paminsan-minsang pagtatae; o hitsura ng isang potassium citrate tablet sa iyong dumi ng tao. ...

Precaution:

Natarapat na sabihin sa doktor kung mayroon ka ng mga sumusunod: mga problema sa bato, sakit sa puso, sakit sa atay, sakit na Addison, altapresyon, mga alerdyi (lalo na ang mga alerdyi sa mga gamot), sodium (asin), na pinaghihigpitang diyeta (ang gamot na ito ay naglalaman ng sodium). Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...