Sorbitrate


AstraZeneca | Sorbitrate (Medication)


Desc:

Ang sorbitrate/isosorbide dinitrate ay ginagamit para gamutin o maiwasan ang pag-atake ng pananakit ng dibdib (angina). Ang gamot na ito’y nagpapalaki (nagpapalawak) ng mga daluyan ng dugo, na ginagawang mas madali para sa dugo na dumaloy at mas madali para sa puso na magpatibok. ...

Side Effect:

Tulad ng iba pang mga gamot, posibleng magkaroon ng mga epekto sa katawan at kalagayan ang ilang mga epekto na posibleng mangyari pagkatapos gamitin ang gamot na ito’y ang sumusnuod: pananakit ng ulo, pagkahilo, pagkagaan ng ulo, pagduduwal, at pamumula. Ang pananakit ng ulo ay madalas na isang palatandaan na gumagana ang gamot na ito. Posibleng inirerekumenda ng iyong doktor ang paggamot sa sakit ng ulo ng isang hindi na de-resetang mga gamot na nagpapaibsan ng pananakit na pampakalma (tulad ng acetaminophen, aspirin). Kung sakali na ang sakit ng ulo ay nagpatuloy pa o naging mas matindi na ito ay nakakabala na, nararapat na ipaalam kaagad ito sa iyong doktor. Para mabawasan ang peligro ng pagkahilo at pagiging magaan ng ulo, ika’y dapat na tumayo nang dahan-dahan kung sakali na mula ka sa isang posisyon na nakaupo o nakahiga. Nararapat na tandaan na inireseta ng iyong doktor ang gamot na ito dahil hinusgahan niya na ang iyong pakinabang ng gamot na ito ay tiyak na mas malaki kumpara sa mga peligro ng mga epekto. Ipaalam agad sa iyong doktor kung saakali na ang mga malabong mangyari pero malubhang mga epekto ay nangyari: nahimatay, mabilis/hindi regular/pumitik ang tibok ng puso. Bihhira lamab mangyari ang isang napaka-seryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito. ...

Precaution:

Hindi dapat gamitin ang gamot na ito kung sakali na ika’y kumukuha ka ng gamot na sildenafil. Malubhang, nagbabanta sa buhay na mga epektong katapat kung ika’y posibleng mangyari kung ika’y kumuha ka ng isosorbide dinitrate habang ika’y gumagamit ng sildenafil. Hindi mo dapat gamitin ang gamot na ito kung sakali na ika’y mayroong alerdyi sa isosorbide dinitrate, isosorbide mononitrate (Imdur, ISMO, Monoket), o nitroglycerin, o kung sakali na mayroon kang maagang mga sintomas at palatandaan ng atake sa puso (pananakit ng dibdib o mabibigat na pakiramdam, kumakalat sa braso o balikat, pagduwal, pagpapawis, pangkalahatang masamang pakiramdam). Ang sorbitrate ay posibleng maging sanhi ng matinding pananakit ng ulo, lalo na sa unang bese mong ginamit ito. Ang mga pananakit ng ulo na ito’y posibleng unti-unting maging hindi gaanong nakakabala habang patuloy mo na ginagamit ang gamot na ito. Hindi dapat na ihinto ang pag-inom ng isosorbide dinitrate. Itanong mo muna sa iyong doktor bago ka gumamit ng anumang gamot sa sakit ng ulo. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...