SSKI


Upsher-Smith Laboratories | SSKI (Medication)


Desc:

Ang SSKI/potassium iodide ay kilala bilang isang expectorant. Ang gamot na ito’y ginagamit kasama ang mga antithyroid na gamot para maihanda ang thyroid gland para sa operasyong pagtatanggal, para matrato ang ilang mga sobrang aktibong kondisyon ng teroydeo (hyperthyroidism), at para maprotektahan ang teroydeo sa isang biglaang paggamit ng radiation sa isang ehersisyang sitwasyon. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pag-urong ng laki ng thyroid gland at pagbawas ng dami ng mga thyroid hormone na nagawa. ...

Side Effect:

Ang kadalasang mga epekto’y: pagduwal, pagsusuka, sakit sa tiyan, pagtatae, panlasang metal sa bibig, lagnat, sakit ng ulo, o acne. Nararapat na ipaalam sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan kung sakali na ang anuman sa mga hindi malamang na mangyari pero malubhang mga epekto ay nagaganap: nasusunog na pakiramdam sa bibig/lalamunan, namamagang ngipin/gilagid, pamamaga sa loob ng bibig, nadagdagan ang laway, pangangati ng mata/namamaga mga eyelid, matinding sakit ng ulo, pamamaga ng harap ng leeg/lalamunan (goiter), mga palatandaan ng pagbawas ng pag-andar ng thyroid gland (hal, pagtaas ng timbang, malamig na hindi pagpaparaan, mabagal/hindi regular na tibok ng puso, paninigas ng dumi, hindi pangkaraniwang pagkapagod), pagkalito, pamamanhid/pagkalagot/sakit/panghihina ng mga kamay/paa. Nararapat na humingi ng agarang atensyong medikal kung sakali na ang alinman sa mga bihirang pero napaka-lubhang mga epekto ay nangyari: pananakit ng dibdib, itim na dumi, pagsusuka na parang mga bakuran ng kape, madugong pagtatae. ...

Precaution:

Ang ilang mga kondisyong medikal ay posibleng magugnayan kasama ng SSKI Drops. Nararapat na sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na mayroon kang anumang mga kondisyong medikal, lalo na kung sakali na ang alinman sa mga sumusunod na kondisyon ay nalalapat sa iyo: kung ikaw ay buntis, nagpaplano na mabuntis, o nagpapasuso ng sanggol, kung sakali na ika’y kumukuha ka ng anumang gamot na reseta o hindi reseta, paghahanda ng erbal , o suplemento sa pagdidiyeta, kung mayroon kang mga alerdyi sa mga gamot, pagkain, o iba pang mga sangkap, kung mayroon kang labis aktibong teroydeo. ...