St. johns wort


Unknown / Multiple | St. johns wort (Medication)


Desc:

Ang St. John's wort ay ginamit para sa pagpapagamot ng depression. Ang ilang mga produktong herbal/pandiyetang mga suplemento ay natagpuang mayroong naglalaman ng mga posibleng mapanganib na mga pandadagdag/mga kemikal. Hindi dapat na biglang ihinto ang pagamit ng produktong ito. Ang ilang mga kundisyon ay maaaring maging mas malubha kung sakali na ang produktong ito ay biglang itinigil ang paggamit. Gamitin ang produktong ito sa gamit ng iyong bibig ayon sa itinuro sa iyo ng iyong doktor o ng panuto sa label nito. Posibleng tumagal ng halos 3 linggong regular na paggamit ng gamot na ito bago mo mapansin ang mga ikinabubuting dulot ng produktong ito. ...

Side Effect:

Bihira lamang mangyari ang isang napaka-lubhang reaksiyong alerdyi sa produktong ito. Nararapat na kumuha ng emerhensyang tulong na kung sakali na mayroon kang alinman sa mga palatandaan ng isang reaksiyong alerdyi: pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Nararapat na humingi ng agarang atensyong medikal kung sakali na nagkakaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas: hindi pangkaraniwang mga pagbabago sa pag-iisip/pag-uugali (hal. , mga kakaibang pag-iisip, hindi pangkaraniwang kaguluhan, matinding pagkabalisa, pagkalito), matinding pagkahilo, matinding pananakit ng ulo, mabilis na tibok ng puso, hindi maipaliwanag na lagnat, pagpapawis, at iba pa. Nahihirapang matulog, hindi mapakali at hindi makapagpahinga, nababagabag ang tiyan, nahihilo, pananakit ng ulo, o pamamanhid/pangingilig ng mga kamay/paa ay posibleng mangyari. ...

Precaution:

Nararapat na gumamit ng sunscreen at magsuot ng damit na nagbibigay proteksyon kung ika’y nasa labas ng bahay. Ang mga likidong anyo ng produktong ito’y posibleng maglaman ng asukal at/o ng alkohol. Kung sakali na mayroon kang alinman sa mga sumusunod na problema sa kalusugan, nararapat na kumunsulta ka sa iyong doktor o parmasyutiko bago mo gamitin ang produktong ito: personal o kasaysayan ng pamilya ng bipolar/manic-depressive disorder. Bago gamitin ang gamot na ito nararapat na ipaalam sa iyong doktor kung sakali na mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...