Strattera


Eli Lilly and Company | Strattera (Medication)


Desc:

Ang Straterra/atomoxetine ay ginagamit para sa paggamot ng Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). Ang isang diagnosis ng ADHD (DSM-IV) ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng hyperactive-impulsive o hindi nag-iingat na mga sintomas na may dala ng pagkasira at na andoon na bago pa ang edad na 7 taon gulang. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang epekto ng Strattera ay kinabibilangan ang sumusunod: pagduwal, nanunuyong bibig, pananakit ng ulo, pananakit ng tiyan (sakit sa abs), nabawasan ang gana kumain, hindi pagkakatulog, pagsusuka, pag-aantok, pag-ubo, pag-ilong ng ilong, sinusitis, pagsisikip ng ilong o sinus, nasopharyngitis, IRCS, dermatitis , pruritus, pawis, pagkapagod, tigas, mahinang gana, anorexia, arthralgia, myalgia. Hindi masyadong karaniwan ang: pagpapanatili ng ihi, ejaculatory dysfunction, kawalan ng lakas, nahihrapang umihi, dismenorrhea, naantalang regla, hindi regular na mga panahon, abnormal na orgasm, prostatitis. ...

Precaution:

Huwag gumamit ng Strattera kung sakali na mayroon ka o nagkaroon ng mga saloobin o pagkilos sa pagpapakamatay, mayroon kang mga problema sa puso, mga depekto sa puso, mga hindi regular na tibok ng puso, altapresyon, o mababang presyon ng dugo, mayroon mga problema sa pag-iisip, psychosis, kahibangan, sakit na bipolar, o depression, mayroon kang mga problema sa atay, ika’y buntis o ika’y nagpaplano na mabuntis, o nagpapasuso sa sanggol, mayroon kang isang problema sa mata na tinatawag na makitid na narrow angle glaucoma, hindi dapat na pagsamahin sa isang monoamine oxidase inhibitor. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...