Streptase


Sanofi-Aventis | Streptase (Medication)


Desc:

Ang Streptase/streptokinase ay iisang enzyme na gumagana sa paaran na dapat na masira at matunaw ang pamumuo ng dugo na puwedeng hadlangan ang mga ugat. Ito ay ginagamit sa paggamot ng atake sa puso o pamumuo ng dugo sa baga (pulmonary embolism) pati na rin ang mga clots ng dugo sa paa (deep venous thrombosis-DVT). ...

Side Effect:

Posibleng maganap ang pagduduwal, pagkahilo, mababang presyon ng dugo o malumanay na lagnat. Puwede din itong magdala ng pinsala sa iyong mga nerbiyo. Kung sakali na ang alinman sa mga epektong ito’y mananatili pa o ilan dito ay mas lumala pa, nararapat na ipaalam kaagad ito sa iyong doktor. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung sakali na ika’y nagkakaroon ng: madaling pagpapasa o sugat, sakit ng ulo, flushing, mabilis o abnormal na tibok ng puso, sakit sa dibdib. Bihira ang isang alerdyi, ngunit kumuha ng pangangalagang medikal kung sakaling mapansin mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas: pamamantal, pangangati, pamamaga, matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Agad na iulat ang anumang mga palatandaan ng pagdurugo sa iyong doktor. ...

Precaution:

Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: mga karamdaman sa pagdurugo, mataas na presyon ng dugo, endocarditis, kamakailang biopsy o operasyon, kamakailang pinsala, anumang mga alerdyi. Nararapat na gumamit ng labis na pag-iingat para maiwasan ang pinsala at trauma (hal. , maingat na magsipilyo) habang ginagamit ang gamot na ito dahil sa mas mataas na peligro ng pagdurugo. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...