Striant


Columbia Laboratories | Striant (Medication)


Desc:

Ang Striant/testosterone ay isang natural na pangyayaring sex hormone sa lalaki na kinakailangan para sa maraming mga proseso sa katawan. Ang gamot na ito’y ginagamit para gamutin ang mga lalaking mayroong mababang antas ng testosterone. ...

Side Effect:

Ang kadalasang mga epekto ay: pagkabalisa, pamamaga ng buccal, pagkalumbay, nanunuyong bibig, gastrointestinal disorder, pamumula ng gilagid, hypertension, impeksyon, pagkakamali sa gamot, pagduwal, pruritis, abnormal na pagpapaandar ng bato, stomatitis, lasa ng mapait, panlilihis ng lasa, at sakit ng ngipin. Ang hindi masyadong karaniwang epekto ng Striant ay ang mga sumusunod: pamumulikat ng tiyan, acne, pagkabalisa, hika (malumanay), pagpapalaki ng dibdib, sakit sa dibdib, pag-ubo ng buccal mucosal, kahirapan sa micturition, pagkapagod, gingivitis, pagsusugat ng gilagid, at iba pa. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Ang produktong ito’y posibleng may kasamang mga hindi aktibong mga sangkap (tulad ng soy), na posibleng maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Nararapat na ipaalam sa iyong doktor kung sakali na ika’y nakakaranas ka ng pagduwal; pagsusuka; pamamaga ng bukung-bukong; mga pagbabago sa kulay ng balat; masyadong madalas o matagal na pagtayo; mga abala sa paghinga, kabilang ang mga nauugnay sa pagtulog; pagkulay ng balat o mga mata; madilim na kulay na ihi; o mga problema sa pag-ihi. Sabihan ang iyong doktor kung sakali na ang iyong kinakasamang babae ay nakakaranas ng male-pattern napagkakalbo, sobrang pagpapatubo ng buhok sa katawan, pagdaragdag ngtigyawat, hindi regular na regla, o mga palatandaan ng pagkalalaki. ...