Sucralfate


Unknown / Multiple | Sucralfate (Medication)


Desc:

Ang Sucralfate ay ginagamit para gamutin at maiwasan ang mga ulser na duodenal. Ang Sucralfate ay gumagamana sa pamamagitan ng pagbuo ng isang hadlang o patong sa itaas ng ulser. Pinoprotektahan ng hadlang na ito ang ulser mula sa acid ng tiyan, pinapayagan itong gumaling. Ang Sucralfate ay naglalaman ng isang aluminyong asin. Kahit na hindi ito nakasulat sa label ng produkto, ang sucralfate ay ginagamit sa ilang mga pasyente na mayroong mga sumusunod na medikal na kondisyon: gastric ulser; sakit na gastroesophageal reflux (isang kondisyon kung saan na ika’y naghuhugas muli ang acid sa tiyan sa lalamunan); ulser sa tiyan o bituka na nagreresulta galling sa stress o trauma na pinsala o mula sa pinsala na dala ng gamot na ginamit para gamutin ang rheumatoid arthritis. ...

Side Effect:

Ang kadalasang mga epekto ay: paninigas ng dumi, tuyong bibig, nakakaabalan na tiyan, gas, at pagduwal ay posibleng mangyari. Kung sakali na ang alinman sa mga epektong ito’y mananatili o mas lumala pa, nararaoat na sabihin agad ito sa iyong doktor o parmasyutiko. Kadalasan, ang mga gumagamit ng gamot na ito ay walang malubhang epekto. Dapat na sabihin agad sa iyong doktor kung sakali na ang mga bihira pero hindi gaanong malubhang epekto ay nagaganap: isang hindi pangkaraniwang/paulit-ulit na pakiramdam ng kapunuan sa tiyan, pagduwal/pagsusuka/sakit ng tiyan lalo na pagkatapos kumain. Bihirang bihira lamang ang isang napaka-lubhang reaksyong alerdyi sa gamot na ito, ngunit nararapat na humingi ng agarang medikal na atensyon kung sakali na nangyari ito. Ang mga simtomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi ay posibleng kasama: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na ika’y gumagamit ng iba pang gamot at kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: mga problema sa bato, kahirapan sa paglunok, mga problema sa tiyan / bituka (hal. , naantala ang pagtanggal ng gastric), pagpapakain gamit ang tubo. Ang pagpapaandar ng bato ay bumabagal ang pagpapaandar habang ika’y tumatanda. Ang gamot na ito ay naglalaman ng aluminyo, na kadalasang tinatanggal ng mga bato. Samakatuwid, ang mga matatanda ay puwedeng mayroong mas malaking peligro para sa pagbuo ng mataas na antas ng aluminyo habang ginagamit ang gamot na ito sa iba pang mga produkto na naglalaman ng aluminyo (hal. antacids). Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...