Sulfacetamide Ophthalmic


Isotec Pharmaceeuticals | Sulfacetamide Ophthalmic (Medication)


Desc:

Ang Sulfacetamide ophthalmic ay kabilang sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na antibiotics at ito ay gumagana sa paraan ng ng panghihimasok sa paglaki ng bakterya na dala ng ilang mga impeksyon sa mata. Ang gamot na ito’y ginagamit para gamutin ang mga impeksyon sa mata at maiwasan ang mga ito pagkatapos ng pinsala. Ang Sulfacetamide ay mga patak ng mata at ay dapat gamitin nang eksakto tulad ng panuto ng iyong doktor. Dapat ay sundin nang eksakto ang mga panuto na nasa label ng gamot para sa tamang paggamit. Hindi dapat na dagdagan ang dosis o dalas ng paginom nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang Sulfacetamide Ophthalmic ay kadalasang pinahihintulutan at ligtas para sa karamihan ng mga tao at hindi nagdadala ng matinding masamang reaksyon. Kadalasan, posible itong maging sanhi ng mga sumusunod: pagkasunog ng mata, pagkagat, pangangati, pangangati, pamumula, panlalabo ng paningin, pangangati ng talukap ng mata, pamamaga ng eyelid, o pagiging sensitibo sa ilaw. Kung sakali na ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o mas lumala, dapat ay tawagan ang iyong doktor. Kung sakali na napansin mo ang anumang iba pang hindi pangkaraniwang pag-sign o sintomas dapat ay ihinto ang paggamit ng mga patak ng mata at dapat na humingi ng agarang pangangalagang medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman, lalo na ang isang kondisyon sa mata. Dahil ang Sulfacetamide ay posibleng magdala ng mga problema sa paningin, hindi dapat magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa kaya mo siguraduhing ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...