Sulfadoxine with pyrimethamine - oral


F. Hoffmann–La Roche Ltd. | Sulfadoxine with pyrimethamine - oral (Medication)


Desc:

Ang sulfadoxine at pyrimethamine ay nakatakda para sa paggamot ng acute, hindi komplikadong P. falciparum malaria para sa mga pasyente na pinaghihinalaan na mayroong chloroquine resistance. ...

Side Effect:

Ang kadalasang mga epekto ay: pagduwal, pagsusuka, o sakit ng ulo. Kung sakali na ang alinman sa mga epektong ito’y mananatili pa o mas lumala, nararapat na sabihin ito kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Kadamihan sa mga taong gumagamit ng gamot na ito’y walang nagiging malubhang epekto. Ipaalam ito kaagad sa iyong doktor kung sakali na anuman sa mga bihira pero malubhang epekto ay nagaganap: namamaga/masakit na dila, mga pagbabago sa kaisipan/kalooban (tulad ng pagkalungkot, guni-guni, nerbiyos), hindi karaniwang mabilis na sunog ng araw (photosensitivity). Dapat ay sabihin agad sa iyong doktor kung sakali na ang alinman sa mga bihirang pero napaka-lubhang mga epekto ay nagaganap: mas mababang sakit sa tiyan/likod, ihi na kulay rosas o may dugo, pagbabago ng dami ng ihi, masakit na pag-ihi, sakit sa dibdib, hindi regular na tibok ng puso, mga palatandaan ng matinding mga problema sa atay (tulad ng matinding pagod, patuloy na pagduduwal/pagsusuka, naninilaw na balat/mata, panananakit ng tiyan, madilim na ihi). Bihira lamang ang isang napaka-lubhang reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito. Dapat ay humingi ng agarang medikal na atensyon kung sakali na napansin mo ang anumang sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi, kabilang ang: pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...