Sulfamethoxazole


Teva Pharmaceutical Industries | Sulfamethoxazole (Medication)


Desc:

Ang gamot na ito ay isang kumbinasyon ng dalawang antibiotics na ginagamit para gamutin ang iba't ibang mga impeksyong dala ng bakterya (hal. , gitnang tainga, ihi, respiratory at impeksyon sa bituka). Ito ay ginagamit para maiwasan at gamutin ang isang klase ng pulmonya (pneumocystis-type). Hindi dapat na gamitin ang gamot na ito sa mga batang may eded na mas mababa pa sa 2 buwan dahil sa peligro ng gamot ay posibleng magkaroon ng malubhang epekto. Ang gamot na ito ay ginagamit lamang ang ibang mga uri ng impeksyon lamang. Hindi ito mabisa para sa mga impeksyong viral o nakakahawa (hal. , flu). Ang hindi maling paggamit o kinakailangang paggamit ng anumang antibiotiko ay posibleng mag resulta sa pagkabawas ng pagiging mabisa nito. Inumin ang gamot na ito sa gamit ang iyong bibig na may kasamang isang buong basong tubig, o tulad ng panuto sa iyo ng iyong doktor. Kung sakali na nangyari ang pananakit ng iyong tiyan, dapat ay kumain ng pagkain o uminom ng gatas. Dapay ay uminom ng maraming likido habang ika’y kumukuha ng gamot na ito para maiwasan ang pamumuo ng mga bato sa iyong bato, maliban na lamang kung sakali na payuhan ka ng iyong doktor. Ang dosis ng gamot na ito ay nakabatay sa iyong medikal na kondisyong at iyong magiging tugon sa paggamot na ito. Ang mga antibiotics ay pinakamabisa na gumagana tuwing ang dami ng gamot sa iyong katawan ay pinananatili sa tama at pare-parehong antas sa bawat inom ng gamot na ito. Kaya, nararapat na kunin ang gamot na ito sa parehong pagitan ng agwat sa araw araw. ...

Side Effect:

Nararapat na sabihin agad sa iyong doktor kung sakali na ang alinman sa mga bihira pero malubhang epekto na naganap: panghihina ng iyong kalamnan, pagbabago sa pag-iisip/kalooban, pagkakaroon ng bagong bukol/paglaki sa leeg (goiter), mga palatandaan ng mababang antas ng asukal sa iyong dugo (hal. , panginginig, pagkahilo, malabo paningin, hindi pangkaraniwang gutom). Sabihin agad sa iyong doktor kung sakali na ang alinman sa mga bihirang mangayri pero napakalubhang mga epekto ay nangyari: pagkakaroon ng dugo sa ihi, pagbabago sa dami ng ihi. Dapat ay humingi ng agarang medikal na atensyon kung sakali na ang alinman sa mga bihira na mangyari pero napaka-lubhang mga epekto ay nangyari: pagkalito, paulit-ulit na panananakit ng ulo, paninigas ng iyong leeg, mga seizure. Ang gamot na ito’y bihirang maging sanhi ng malubhang mga epekto (posibleng nakamamatay) na mga reaksyong alerdyi at iba pang mga epekto gaya ng isang malubhang pagbabalat ng mga pantal sa balat (hal. , Stevens-Johnson syndrome), mga karamdaman sa dugo (hal. , agranulositosis, aplastic anemia), pinsala sa atay, o pinsala sa baga. Kung sakali na napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas na ito, dapat ay humingi ng agarang medikal na atensyon: pamamantal sa balat/paltos, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), paulit-ulit na namamagang lalamunan o lagnat, pamumutla, magkasamang sakit/pananakit, patuloy na pag-ubo, problema sa paghinga , madaling dumudugo/pamamasa, naninilaw na mga mata o balat, patuloy na pagduduwal/pagsusuka, hindi pangkaraniwang pagkapagod, madilim na ihi. Ang gamot na ito’y posibleng bihirang na magdala ng isang malubhang kondisyon sa bituka (clostridium difficile-associate diarrhea) dahil sa isang lumalaban na bakterya. Ang kondisyong ito’y posibleng mangyari habang ika’y tumatanggap ng paggamot o kahit pagkatapos ng ilang mga linggo hanggang buwan pagkatapos tumigil ang paggamot. Hindi dapat gumamit ng mga produktong kontra-pagtatae o mga gamot na narcotic pain kung sakali na mayroon kang mga sumusunod na sintomas dahil ang mga produktong ito’y posibleng magpalala sa mga ito. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot tulad ng na sulfa o trimethoprim o kung mayroon kang anumang alerdyi. Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin kung sakali na mayroon kang ilang mga medikal na kondisyon. Bago mo gamitin ang gamot na ito, nararapat na kumunsulta ka muna sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon sakali na mayroon kang: isang tiyak na karamdaman sa dugo (anemia dahil sa kakulangan sa bitamina folate), isang tiyak na metabolic disorder (porphyria), matinding sakit sa bato, matinding sakit sa atay. Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat na sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong medikal na kasaysayan, lalo na sa mga sumusunod: paggamit ng alkohol, malubhang alerdyi, hika,paggamit ng gamot na kontra-seizure, nabawasan ang paggana ng utak ng buto (pagpigil sa utak ng buto), diabetes, isang tiyak na iba pang metabolic disorder (G6PD kakulangan), ilang mga kondisyon sa bituka (hal. malabsorption). Ang gamot na ito ay posibelng gawing mas sensitibo ka sa araw. Dapat ay iwasan ang matagal na pagkakabilad sa araw, mga tanning booth o sunlamp. Dapat ay gumamit ng sunscreen at magsuot ng proteksiyon na damit tuwing nasa labas. Ang mga pasyente na mayroong AIDS ay posibleng maging mas sensitibo sa mga epekto ng gamot, lalo na kung ang mga reaksyon sa balat, lagnat, at mga karamdaman sa dugo. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...