Sulfamylon


Mylan Laboratories | Sulfamylon (Medication)


Desc:

Ang Sulfamylon/mafenide ay ginagamit nang nag-iisa o sa iba pang mga gamot para ito makatulong na maiwasan at matrato ang mga impeksyon sa sugat sa mga pasyente na mayroong matinding pagkasunog. Ang Sulfamylon ay isang gamot na ipinapahid sa balat na kasama sa isang pangkat ng mga gamot na kilala bilang sulfa antibiotics. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagpatay sa bakterya na puwedeng makahawa sa isang bukas na sugat. Ang pagpatay ng bakterya ay tumutulong para bumilis at umayos ang paggaling ng sugat at mabawasan ang peligro ng bakterya para hindi na ito kumalat sa nakapalibot na balat o sa dugo, sa gayon ay makakatulong para maiwasan ang isang malubhang impeksyon sa dugo (sepsis). ...

Side Effect:

Kung sakali na kadalasan sa mga epekto ng gamot ay nagpapatuloy o mas nakakaabala ito tuwing ikaw ay gumagamit ng Sulfamylon: namamaga, nasusunog na pang-amoy, nangangati, pamumula, o may masakit sa parte ng balat na pinahiran. Dapat ay humingi kaagad ng medikal na atensyon kung sakali ang alinman sa mga matinding epekto na naganap tuwing ika’y gumagamit ng Sulfamylon: matinding reaksiyong alerhiya (pantal; pagkakaroon ng hives; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila); dumudugo ng balat;nahihirapan sa paghinga; paninikip sa dibdib; maitim na ihi; mabilis o hindi regular na tibok ng puso; mabilis na paghinga; paglambot o pagnipis ng balat; hindi pangkaraniwang pagkapagod o kahinaan; naninilaw ng balat o mga mata. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Hindi dapat na simulan, itigil, o baguhin ang dosis ng anumang gamot bago suriin muna sa iyong doktor o parmasyutiko. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na ika’y gumagamit ng iba pang gamot kasama ang lahat ng mga de-resetang at hindi reseta/produktong herbal na puwede mong gamitin. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...