Sulfathiazole - sulfacetamide - sulfabenzamide


Johnson & Johnson | Sulfathiazole - sulfacetamide - sulfabenzamide (Medication)


Desc:

Ang gamot na ito’y isang gamot na anti-infective na ginagamit para gamutin ang ilang mga impeksyon sa ari ng babae. Ang gamot na ito’y ginagamit lamang para sa ari ng babae. Punuan ang aplikator na ibinigay kasama ng gamot. Ipasok ang aplikator nang mataas sa ari ng babae at pindutin ang plunger para lumabas ang gamot. Dapat ay linisin ang aplikator gamit ng maligamgam na tubig na may kasamang sabon at banlawan ito nang maayos. Magpatuloy na gamitin ang gamot na ito hangga't inireseta para masigurado na ang impeksyon ay malinis. Ang pagtigil sa pag gamot na ito ng mas maagang panahon ay posibleng magresulta sa pagbalik muli ng impeksyon. ...

Side Effect:

Ang gamot na ito’y puwedeng maging dahlian ng pangangati o pakiramdam ng nasususunog sa ari ng babae. Ang mga epektong ito’y nararapat na mawala habang umaangkop ang iyong katawan sa gamot. Kung sakali na nagpatuloy o naging nakakaabala ang mga epektong ito, nararapat na sabihin ito sa iyong doktor. Abisuhan ang iyong doktor kung sakali na ika’y nagkakaroon ng: isang pantal sa balat, pangangati sa iyong ari. Kung sakali na napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas, sabihin ito sa iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Dahil ang sulfonamides ay posible na makuha mula sa vaginal mucosa, ang karaniwang pag-iingat para sa oral sulfonamides ay ginagamit din. Ang mga pasyente ay nararapat na sundin para sa pantal sa balat o sa katibayan ng sistematikong pagkalason, at kung sakali na ang mga ito’y nagkakaroon, ang mga gamot na ito ay dapat na ihinto. Ang sulfonamides ay nagdadala ng ilang mga kemikal na pagkakatulad sa ilang goitrogens. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...