Atralin


Coria Laboratories, Ltd. | Atralin (Medication)


Desc:

Ang Atralin ay isang tretinoin, isang pangkasalukuyang porma ng bitaminang A na tumutulong sa balat na baguhin ang sarili nito. Ang medikasyong ito ay ginagamit upang gamutin ang tigyawat. Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagbabawas ng dami at pagkalubha ng mga tigyawat at nagtatatag ng mabilis na paggaling ng mga tigyawat na nabububo at sa pamamagitan ng pag-apekto sa paglaki ng mga selula ng balat. Gamitin ang medikasyong ito sa balat lamang. Huwag ilalagay sa loob na parte ng labi o sa loob ng ilong/bibig, sa may sugat, gasgas, sunog dahil sa araw, o naapektuhang balat dahil sa eksema. Gamitin ang Atralin ayon sa dinirekta ng iyong doktor at gamitin ng regular upang makuha ang pinakamainam rito. ...

Side Effect:

Ang mga senyales ng reaksyong alerdyi ay may kasamang: pamamantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan; pamamaltos, paamamalat, matinding pagsusunog/pamamaga ng balat, pamumula ng mata at pagtutubig (kondyanktibaitis), pamamaga ng talukap ng mata. Humingi ng alagang medikal kung alinman sa mga ito ang mangyari. Ang mga hindi masyadong seryosong epekto ay: pagsusunog, init, pagkirot, pagtusok-tusok, pamumula, pamamaga, panunuyo, pamamalat, iritasyon, o nag-ibang kulay na balat. Kung alinman sa mga ito ang tumagal o lumala, tawagan ang iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamt na ito, ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot at ang iyong kasaysayang medikal. Ang Atralin ay maaaring gawin kang sensitibo sa araw, kaya naman gumamit ng pang-araw-araw na sunscreen, at magsuot ng protektibong pananamit kapag nasa labas. Habang gumagamit ng produktong ito, iwasan ang elektrolisis, pagpapawaks at mga kemikal na depilatoryo para sa pagtatanggal ng buhok sa mga bahaging ginamot. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...