Sultrin Triple Sulfa


McNeil | Sultrin Triple Sulfa (Medication)


Desc:

Ang Sultrin Triple Sulfa/sulfathiazole, sulfacetamide at sulfabenzamide ay isang gamot na antibacterial. Ito ay nakikipaglaban sa bakterya sa katawan. Ang gamot na ito ay ginagamit para lamang gamutin ang mga impeksyon sa ari ng babae na dulot ng bacteria na Gardnerella vaginalis. ...

Side Effect:

Dapat ay itigil ang paggamit ng Sultrin Triple Sulfa at humingi dapat agad ng emerhensiyang medikal na atensiyon kung sakali na nakakaranas ka ng isang reaksiyong alerdyi (igsi ng paghinga; pagsara ng lalamunan; pamamaga ng mga labi, mukha, o dila; o mga pantal). Ang iba pa, hindi masyadong malubhang mga epekto ay posibleng mas malamang na mangyari. Kabilang dito ang pagkasunog, pangangati, pangangati ng balat, at isang mas madalas na pangangailangan na umihi. Mga side effects maliban sa mga nakalista dito ay puwede ring mangyari. Kausapin ang iyong doktor tungkol sa anumang epekto na tila hindi pangkaraniwan o na lalo na nakakagambala. ...

Precaution:

Nararapat na sabihin sa iyong doktor kung sakali na mayroon ka ng: mga problema sa bato, mga alerdyi (lalo na sa mga antibiotics). Ang gamot na ito ay nararapat na gamitin lamang kung sakali na malinaw na kinakailangan. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...