Sumycin


Bristol-Myers Squibb | Sumycin (Medication)


Desc:

Ang Sumycin/tetracycline ay ginagamit para gamutin ang iba't ibang klase ng mga impeksyon, kabilang dito ang pagkakaroon ng tigyawat. Ito’y isang antibiotic na gumagana sa paraang pagtigil sa paglaki ng mga bakterya. Ang antibiotic na ito’y ginagamot lamang ang mga impeksyong dala ng bakterya. Hindi ito mabisa para sa mga impeksyong viral (hal. , karaniwang sipon, trangkaso). Ang hindi kinakailangang paggamit o sobrang paggamit ng anumang antibiotiko ay posibleng magreulta sa pagbabawas ng pagiging epektibo nito. ...

Side Effect:

Ang gamot na ito ay sa pangkalahatan ay mahusay na disimulado. Ang kadalsang epekto ng gamot na ito’y ang pagtatae o maluwag na dumi, pamamantal,pananakit ng tiyan, pagduwal, at pagsusuka. Ang sakit ng ulo at pagkahilo ay posible din na mangyari. Ang Sumycin ay posible na magdala ng pagkulay ng ngipin kung ito ay ginamit sa mga pasyenteng wala pang 8 taong gulang. Ang malubhang sunburn ay posible na mangyari sa tetracycline (photosensitivity). Samakatuwid, ang pagkakabilad ng sikat ng araw o sunlamp ay nararapat na mabawasan sa panahon ng paggamot. ...

Precaution:

Ang Sumycin ay posible na maging sanhi ng permanenteng pamumula o pagkulay ng ngipin, at puwede itong makaapekto sa paglaki ng isang bata. Iwasan ang pagkakabilad sa sikat ng araw o mga artipisyal na UV ray (tulad ng mga sunlamp o mga kamang pangungulti). Ang gamot na ito’y puwedeng gawing mas sensitibo ang iyong balat sa sikat ng araw at magreulta sa pagsusunog ng iyong balat. Dapat ay gumamit ng sunscreen (na may pinakamababa ay SPF 15) at magsuot ng damit na pang-proteksiyon kung sakali na ika’y lalabas sa arawan. Hindi dapat kumuha ng iron supplement, multivitamins, calcium supplement, antacids, o laxatives sa loob ng 2 oras bago o pagkatapos ng pagkuha ng tetracycline. Ang mga produktong ito’y posible na gawing hindi masyadong epektibo ang tetracycline. Hindi dapat na uminom ng gamot na ito nang hindi sinasabi sa iyong doktor kung sakali na ika’y nagpapasuso ng isang sanggol. Hindi dapat bigyan ang tetracycline sa isang batang may edad na mas bata pa sa 8 taong gulang. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...