Sunitinib


Pfizer | Sunitinib (Medication)


Desc:

Ang Sunitinib ay isang gamot sa cancer na tumutulong sa iyong katawan na pabagalin ang paglaki at pagpaparami ng ilang mga selula, na kung saan ay kabilang ang mga selulang tumor. Ang Sunitinib ay ginagamit din para gamutin ang ilang mga uri ng advanced o progresibong mga bukol ng digestive system, ang pancreas, o ng bato. ...

Side Effect:

Tulad ng iba pang mga gamot, posibleng magkaroon ng mga epekto sa katawan at kalagayan, pero kadalasan ay maraming tao ang wala, o mga menor de edad, ay walang mga epekto. Dapat ay itanong sa iyong doktor kung alinman sa mga pinaka-karaniwang epekto na ito’y nanatili o nakakaabala tuwing ika’y gumagamit ng Sunitinib: sakit sa braso o binti; sakit sa likod o magkasanib; mga pagbabago sa panlasa; tuyo, makapal, o basag na balat; paninigas ng dumi pagtatae; pagkahilo; sakit ng ulo; hindi pagkatunaw ng pagkain; malumanay na pagkawala ng gana kumain o sakit sa tiyan; pamamaga ng bibig o dila, sakit, o pangangati pagduduwal; pagkawalan ng kulay ng balat o buhok; nababagabag sa tiyan; pagod; problema sa pagtulog; pagsusuka; kahinaan; pagbaba ng timbang. ...

Precaution:

Kung sakali na mayroong klinikal na manifestations ng congestive heart failure (CHF), inirerekumenda ang pagtigil sap ag gamit ng Sunitinib. Tulad ng angiogenesis ay isang kritikal na bahagi ng pag-unlad ng embryonic at pangsanggol, ang pagsugpo sa angiogenesis ng pagsunod sa pangangasiwa ng Sunitinib ay dapat asahan na magresulta sa hindi magandang epekto sa pagbubuntis. Ang Sunitinib ay naiugnay sa hepatotoxicity, na posible na magresulta sa pagkabigo ng iyong atay o pagkamatay. Kasama sa mga palatandaan ng pagkabigo sa atay ang paninilaw ng balat, nakataas na transaminases at/o hyperbilirubinemia kasabay ng encephalopathy, coagulopathy, at/o pagkabigo sa bato. ...