Supprelin LA


Endo Pharmaceuticals | Supprelin LA (Medication)


Desc:

Ang Supprelin/histrelin ay ginagamit sa mga kalalakihan para gamutin ang advanced cancer sa prostate. Ito ay hindi lunas. Kadalasan sa mga uri ng cancer sa prostate ay nangangailangan ng male hormon testosterone para lumaki at kumalat. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagbawas ng dami ng testosterone na ginagawa ng iyong katawan. Ito’y nakakatulong sa pagpapabagal o pagpapahinto ng paglaki ng mga cancer cells at ito’y makakatulong na mapawi ang mga sintomas gaya ng masakit/mahirap na pag-ihi. Dapat ay kausapin ang iyong doktor tungkol sa mga peligro at mga ikabubuti ng gamot na ito. Ito ay ginagamit din sa mga bata para gamutin ang maagang pagbibinata (central precocious puberty). Ito’y nakakatulong ito para mabagal ang hindi normal na mabilis na pag-unlad ng buto para ang pagakyat at rate ng paglaki ay malapit sa normal at para ihinto o baligtarin ang mga palatandaan ng maagang pagbibinata (tulad ng pagtubo ng buhok sa dibdib/buhok sa ari para sa mga batang babae, paglago ng buhok ng buhok sa ari ng mga lalaki). Dapat ay gumagawa ang Histrelin sa paraang pagpapakonti ng dami ng testosterone sa mga lalaki at estrogen sa mga batang babae. ...

Side Effect:

Ang kadalasang mga epekto nito ay posible na nagpapatuloy o nakakaabala tuwing gumagamit ng Supprelin LA ay: paglaki ng dibdib o panlalambot; pamamasa, soreness, sakit, tingling, pangangati o pamamaga sa pinasukang lugar; sakit ng ulo; pagdadagdag sa timbang. Humingi kaagad ng atensyong medikal kung sakali na ang alinman sa mga malubhang epekto na naganap tuwing ika’y umiinom ng Supprelin LA: malubhang reaksiyong alerdyi (pamamantal; pagkakaroon ng hives; pangangati; nahihirapan sa paghinga; paninikip sa dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila); dumudugo, matinding pananakit, pamumula, o pamamaga sa lugar ng pagpapasok; pakiramdam malamig; sintomas ng trangkaso (hal. panginginig, ubo, lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng kalamnan); matiding pananakit ng ulo; pagbabago ng mood; mga pagdugo ng ilong; matinding sakit sa panregla; spotting, o hindi pangkaraniwang mabigat o matagal na regla; matindi o paulit-ulit na pamumula o pangangati. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot na tulad nito (hal. , leuprolide); o kung mayroon kang anumang alerdyi. Ang produktong ito’y posibleng may kasamang mga hindi aktibong mga sangkap, na posibleng maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Kausapin ang iyong parmasyutiko para sa iba pang mga detalye. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: diabetes, mataas na kolesterol, sakit sa puso (tulad ng atake sa puso), stroke, kasaysayan ng pamilya ng biglaang pagkamatay ng puso. Kung sakali na ika’y isang tao na gumagamit ng gamot na ito para sa kanser sa prostate, ang histrelin ay posible na magpahina ng iyong mga buto at madagdagan ang iyong peligro para sa pagkawala ng buto (osteoporosis) kung sakali na ginamit ito nang mahabang panahon. Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat na sabihin mo sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ika’y mayroong osteoporosis o kung sakali na mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kalagayan at peligro para sa osteoporosis: pangmatagalang paggamit ng alkohol, paninigarilyo, kasaysayan ng pamilya ng osteoporosis at mga sirang buto, paggamit ng ilang mga gamot (hal. ang mga corticosteroid gaya ng prednisone, ilang mga gamot na kontra-seizure kagaya ng phenytoin). ...