Sweet clover


Unknown / Multiple | Sweet clover (Medication)


Desc:

Ang mga dahon ng matamis na klouber at mga sanga ng pamumulaklak ay ginamit para sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, at para sa mga varicose veins at almoranas. Ang ibang mga produktong herbal/ suplementong pang diyeta ay natagpuan na naglalaman ng posibleng mapanganib na mga impurities/additives. ...

Side Effect:

Importante na sabihin kaagad sa doktor kung sakali na mayroon kang alinman sa mga bihira pero malubhang epekto: sakit ng ulo, pagbabago sa pag-iisip/kalooban, sakit sa tiyan, naninilaw na mga mata o balat, maitim na ihi, hindi pangkaraniwang dumudugo o bruising. ...

Precaution:

Bago gamitin ang produktong ito nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: sakit sa atay. Ang mga paghahanda sa likido ng produktong ito ay posibleng maglaman ng asukal at/o alkohol. Pinapayuhan ang pag-iingat kung sakali na mayroon kang diabetes, pag-asa sa alkohol o sakit sa atay. Narararapat na tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko tungkol sa ligtas na paggamit ng produktong ito. Ang matamis na klouber ay Hindi inirerekomenda na gamitin nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis. ...