Symlin


Amylin Pharmaceuticals, Inc. | Symlin (Medication)


Desc:

Ang Symlin/pramlintide, ay nasa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na antihyperglycemics na gumagana sa paraan ng pagpigil sa pagakyat ng antas ng asukal sa iyong dugo pagkatapos kumain, at posibleng mabawasan ang gana sa pagkain at magreulta ito ng pagbawas ng timbang. Ang gamot na ito’y ginagamit kasama ng insulin na kinakain oras ng pagkain para makontrol ang mga antas ng asukal sa dugo sa mga pasyenteng mayroong uri 1 at uri ng 2 na ang asukal sa dugo ay hindi na kaya makontrol ng insulin ob ng insulin at iba pang mga gamot. Isang de-resetang gamot lamang ang Symlin at ito’y ibinibigay sa iyo bilang isang iniksyon sa ilalim ng balat (subcutaneously) bago ang bawat pagkain na may kasamang hindi bababa sa 250 mga caloriya o 30 gramo ng karbohidrat, o bilang panuto ng iyong doktor. Ang dosis na iyong iinumin ay nakabatay sa iyong medikal na kondisyon at iyong magiging tugon sa paggamot. Hindi dapat dagdagan ang dosis o ang dalas o laktawan ang dosis nang walang payo ng iyong doktor. Dapat ay sundin nang eksakto ang panuto sa tatak para sa tamang paggamit ng gamot na ito. ...

Side Effect:

Ilan sa mga kinakailangang mga epekto ng gamot na ito ay, ang Symlin ay posibleng magdala ng matinding epekto sa kalusugan katulad ng mga sumusnod: isang reaksiyong alerdyi - pamamantal, pangangati, nahihirapang huminga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; matinding pagduduwal na tumatagal ng 3 hanggang 7 araw; o mas madalas na lebel ng mataas na asukal sa dugo. Kung sakali na napansin mo ang alinman sa mga epektong ito’y nararapat na humingi kaagad ng medikal na tulong. Ang kadalasang at mga hindi masyadong malubhang mga epekto’y mayroong may kasamang mga sumusunod na sintomas: mauhog o baradong ilong, namamagang lalamunan, ubo; pagtatae, pagduwal, pagsusuka, pagkawalan ng gana kumain; panananakit ng ulo, pagkahilo, pagod na pakiramdam; o magkasamang sakit. Kung sakali na ang alinman sa mga epektong ito’y nagpatuloy pa o kung sakali na ito’y lumala, nararapat na tawagan ang iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na ika’y gumagamit ng iba pang gamot at kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: isang kasaysayan ng naantala na pag-alis ng gastric; problema sa pagkilala kapag ang iyong asukal sa dugo ay mababa; hindi masuri ang iyong mga antas ng asukal sa iyong dugo nang regular hanggang sa maraming beses araw-araw; ay nagkaroon ng malubhang hypoglycemia at higit sa lahat ay isang beses sa nagdaang 6 na buwan; gastroparesis at kung ginagamot ka ng dialysis. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. Ang Symlin ay hindi nararapat na gamitin sa mga bata. ...