Synagis


Abbott Laboratories | Synagis (Medication)


Desc:

Ang Synagis/palivizumab ay ginagamit sa ilang mga sanggol at maliliit na bata para maiwasan ang mga impeksyon ng mga respiratory tubes at baga na dala ng isang tiyak na virus (respiratory syncytial virus-RSV). Ito ay alam natin bilang isang monoclonal antibody, at ito ay gumagana para sa pamamagitan ng pagpigil sa paglaki ng RSV. Ang gamot na ito’y hindi dapat ginagamit para gamutin ang impeksyon sa RSV. Ang inirekumendang dosis ng gamot na Synagis ay 15 mg sa bawat kg na bigat ng katawan ng bata na ibinibigay buwanang sa pamamagitan ng intramuscular injection. Ang kaligtasan at pagiging epektibo ay naitatag sa mga sanggol na may kasaysayan ng napaaga na pagsilang (mas mababa sa o katumbas ng 35 na linggo ng edad ng pagbuntis mga batang may bronchopulmonary dysplasia (BPD), at mga bata na mayroong hemodynamically significant congenital heart disease (CHD). ...

Side Effect:

Ang pagtatae, lagnat, ubo, sakit sa tainga, runny nose, o sakit/pamumula/pamamaga sa lugar ng pag-iiniksyon ay posibleng mangyari. Kung sakali na ang alinman sa mga epektong ito’y mananatili o mas lumala pa, dapat ay ipaalam ito kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Bihira lamang ang isang napaka-lubhang reaksyong alerdyi sa gamot na ito. Kaya, nararapat na kumuha kaagad ng medikal na tulong kung sakali na napansin mo agad ang anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi, tulad ng mga sumusunod: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ang iyong anak ay mayroong alerdyi dito; o sa mga protina ng mouse; o may alerdyi sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Ang produktong ito’y posibleng may kasamang mga hindi aktibong mga sangkap, na posibleng maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. ...