Syn - Rx


Celltech | Syn - Rx (Medication)


Desc:

Ang Syn-Rx ay isang gamot na kumbinasyon ng guaifenesin, dextromethorphan at pseudoephedrine. Ang gamot na ito ay ginagamit para gamutin ang kasikipan ng ilong at sinus, at para mabawasan ang kasikipan sa dibdib na dala ng karaniwang sipon, mga impeksyon gaya ng brongkitis at sinusitis, o mga alerdyi. Ang gamot na ito’y nararapat na inumin sa gamit ang iyong bibig, na mayroong kasamang isang buong basong tubig, kadalasan ay iniinom tuwing 12 oras o tulad ng panuto ng iyong doktor. Ang dosis ay nakabatay sa iyong medikal na kondisyon at iyong tugon sa paggamot. ...

Side Effect:

Ang mga kadalasang epekto na dala ng Syn-Rx ay: pagkahilo o sakit ng ulo; pakiramdam nasasabik o hindi mapakali; mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog); pagduwal, pagsusuka, o pagkabalisa sa tiyan; init, tingling, o pamumula sa ilalim ng iyong balat; malumanay na pagkawala ng gana kumain; o pantal sa balat o pangangati. Mas bihirang, pero ito’y mas mga malubhang epekto ay kasama ang mga sumusnod: isang reaksiyong alerdyi - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; mabilis, kabog, o hindi pantay na tibok ng puso; matinding pagkahilo, pagkabalisa, hindi mapakali pakiramdam, o nerbiyos; madaling pasa o pagdurugo, hindi pangkaraniwang kahinaan, lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sintomas ng trangkaso; o nadagdagan ang presyon ng dugo - matinding sakit ng ulo, malabo ang paningin, pagkakaproblema sa pagtuon, sakit sa dibdib, pamamanhid, pag-agaw. Kung sakali na napansin mo ang alinman sa mga ito nararapat na humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na ika’y gumagamit ng iba pang gamot at kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: altapresyon, mga problema sa puso, diabetes, glaucoma, mga problema sa teroydeo, pinalaki na prosteyt, o mga seizure. Ang gamot na ito ay maaaring umepekto sa iyo ng pagkahilo o pag-aantok. Hindi dapat magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa kaya mo siguraduhing ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...