Syn - Rx DM


Celltech | Syn - Rx DM (Medication)


Desc:

Ang Syn - Ang Rx DM/dextromethorphan/guaifenesin/pseudoephedrine ay ginagamit para gamutin ang baradong ilong, kasikipan sa sinus, ubo, at kasikipan sa dibdib na dala ng karaniwang sipon o trangkaso. Ang Dextromethorphan ay isang gamot na suppressant ng ubo. Ito’y nakakaapekto ito sa mga signal sa utak na nagpapalitaw ng reflex ng iyong ubo. Ang Guaifenesin ay isang expectorant. Ito’y nakakatulong na paluwagin ang kasikipan sa iyong dibdib at lalamunan, na ginagawang mas madali ang pag-ubo sa pamamagitan ng iyong bibig. Ang gamot na Pseudoephedrine ay isang decongestant na gumagana sa pamamagitan ng nagpapaliit ng mga daluyan ng dugo sa mga daanan ng iyong ilong. ...

Side Effect:

Kumuha ng emerhensyang tulong na kung sakali na mayroon kang alinman sa mga palatandaan ng isang reaksiyong alerdyi: mga pantal; mahirap paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Ang hindi masyadong malubhang epekto ay puwedeng mangyari tulad ng: pagkahilo o sakit ng ulo, pantal, o pagduwal, pagsusuka, o pagkabalisa sa tiyan. ...

Precaution:

Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: altapresyon, mga problema sa puso, diabetes, glaucoma, mga problema sa teroydeo, pinalaki na prosteyt, mga seizure, anumang alerdyi na mayroon ka (lalo na sa iba pang mga produktong ubo-at-malamig). Ang gamot na ito’y puwedeng umepekto sa iyo ng pagkahilo o pag-aantok. Hindi dapat magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa kaya mo siguraduhing ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...