Taclonex


Leo Laboratories | Taclonex (Medication)


Desc:

Ang Taclonex ay isang kumbinasyon ng betamethasone at calcipotriene. Ang Betamethasone ay isang pangkasalukuyan na gamot na corticosteroid na gumagana sa pamamagitan ng pagbawas ng pamamaga, pamumula, at pangangati at pumipigil sa mga daluyan ng dugo. Ang Calcipotriene ay isang uri ng bitamina D na gumagana sa pamamagitan ng pagpapabagal ng daloy ng pagpaparami ng cell ng balat. Ginagamit ang Taclonex upang mabawasan ang pamumula, pagkalapot, at pagtuyo ng balat na nangyayari sa isang kondisyon sa balat na tinatawag na soryasis. Ipahid ang gamot na ito sa malinis at tuyo na apektadong mga lugar ng balat, karaniwang isang beses sa isang araw o tulad ng direksyon ng iyong doktor. Sundin nang eksakto ang mga instraksyon para sa wastong paggamit. Ang Taclonex ay para sa pangkasalukuyan lamang na paggamit, iwasang maihawak sa mga mata, bibig, butas ng ilong. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto ay maaaring maging sanhi ng Taclonex ay: pagkasunog o banayad na pangangati; pula o pagtuyo ng pantal; namamaga na mga follicle ng buhok; o mga pagbabago sa kulay ng mga ginagamot na lugar ng balat. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mas matinding masamang reaksyon ay kinabibilangan ng: isang alerdyi - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; matinding pangangati ng balat sa mga ginagamot na lugar; lumala ang mga sintomas o walang pagpapabuti sa soryasis; pagnana, pamamaga, pamumula, pagtaas ng pangangati, o iba pang mga palatandaan ng impeksyon sa balat; pagkalito, pagkauhaw, matinding pagod,pagkawala ng gana sa pagkain, pagbawas ng timbang; kakulangan sa adrenal - pagduwal, pagsusuka, pagkawala ng gana, pagkapagod, problema sa paghinga, sakit ng kasukasuan / kalamnan, pakiramdam ng gaan ang ulo, nahimatay; Cushing syndrome - pagtaas ng timbang, pagtaba ng mukha , pagnipis ng mga kalamnan sa iyong mga braso o binti, madaling pagkapasa, pagnipis ng balat, tagihawat, pagdami ng buhok sa mukha, pangingitim ng balat; o hyperglycemia – pagdalas ng pag-ihi at pagkauhaw, pagduwal, pagsusuka. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay nakakaranas ng alerdyi dito, at sa sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: mababa o mataas na antas ng calcium sa iyong dugo; sakit sa atay o bato malubhang anyo ng soryasis tulad ng pagnana, pagbabalat ng balat, o matinding pamumula; o isang impeksyon sa balat. Maaari kang ma maging sensitibo sa sikat ng araw sa paggamit ng Taclonex, samakatuwid iwasan ang pagbabad sa araw o sunlamp, sunbats, gumamit ng pamahid na proteksyon sa araw at proteksiyon na damit kapag nasa labas. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...