Tacrolimus Topical


Torrent Pharmaceuticals | Tacrolimus Topical (Medication)


Desc:

Gumagana ang Tacrolimus Topical sa pamamagitan ng pagpapahina ng sistemang nagtatanggol (immune) ng balat, at dahil doon ay nababawasan reaksiyong alerdyi at pinapawi ang eksema. Ang anyo na ito ng tacrolimus ay ginagamit sa balat upang gamutin ang isang kondisyon sa balat na tinatawag na eksema (atopic dermatitis) sa mga pasyente na hindi maganda and dulot (o hindi dapat gumamit) ng ibang mga gamot na eksema. Ang Tacrolimus ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na kilala bilang mga pangkasalukuyan na nagtataglay ng calcineurin (TCI). Ang gamot na ito ay hindi inirerekomenda kung mayroon kang kasaysayan ng bihirang sakit sa genetiko (Netherton's syndrome). Ang Eksema ay isang kondisyon na uri ng alerdyi na nagdudulot ng pagpula, pagkahapdi, at pagkati ng balat. ...

Side Effect:

Ang isang malubhang reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito ay bihira. Gayunpaman, humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang malubhangg reaksiyong alerdyi, kabilang ang: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, paghinga. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto ay nagaganap: hindi pangkaraniwang pagkapagod, sakit sa likod / kasukasuan / kalamnan, hitsura ng anumang mga impeksyong balat o sugat (e. G. , bulutong, kulebra, singaw, tumor, kulugo). Sakit ng ulo, tagihawat, mga bugbog ng buhok (folliculitis), pagsakit ng sikmura, mga sintomas na tulad ng trangkaso (hal. Lagnat, panginginig, sipon, namamagang lalamunan, pananakit ng kalamnan), o nadagdagan ang pagiging sensitibo ng balat sa mainit / malamig / sakit / paghipo ay maaari ding mangyari. Ang pananakit, pagkasunog, sakit, o pangangati sa lugar ng ginagamot na balat ay maaaring mangyari sa mga unang ilang araw ng paggamot. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, kumunsulta sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan kung mayroon kang: namamaga na mga kulani (e. G. , Lymphadenopathy, mononucleosis), gumagamit ng light therapy (e. G. , UVA o UVB), balat o iba pang mga kanser. Bago gamitin ang tacrolimus, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay may alerdyi dito; o sa iba pang mga gamot na macrolide (e. g. , sirolimus, erythromycin, clarithromycin, azithromycin); o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...